Thứ sáu, ngày 19 tháng 12 năm 2014

Hệ thống văn bản

Lĩnh vực

    

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
5166/QĐ-BNN-TCTS 03/12/2014
Quyết định số: 5166/QĐ-BNN-TCTS ngày 03 tháng 12 năm 2014 Về việc công bố 70 cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá đủ điều kiện
 Tải về
43/2014/TT-BNNPTNT 18/11/2014
Thông tư số: 43/2014/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Danh mục sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khí để bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ
 Tải về
4947/QĐ-BNN-TCTS 17/11/2014
Quyết định số: 4947/QĐ-BNN-TCTS ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc Phê duyệt và công bố thiết kế mẫu tàu cá vỏ thép khai thác hải sản và tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ
 Tải về
4855/QĐ-BNN-TCTS 07/11/2014
Quyết định số: 4855/QĐ-BNN-TCTS ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
 Tải về
4791/QĐ-BNN-TCTS 03/11/2014
Quyết định số: 4791/QĐ-BNN-TCTS ngày 03 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc tổ chức thực hiện Đề án: "Thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi"
 Tải về
4669/QĐ-BNN-TCTS 28/10/2014
Quyết định số: 4669/QĐ-BNN-TCTS ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Hướng dẫn áp dụng VietGAP đối với nuôi thương phẩm cá Tra(Pangasiannodon hypophthalmus)
 Tải về
2764/QĐ-BTC 27/10/2014
Quyết định số: 2764/QĐ-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính Về việc chấp thuận doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm khai thác hải sản
 Tải về
57/2014/QĐ-TTg 22/10/2014
Quyết định số: 57/2014/QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 Tải về
4428/QĐ-BNN-TCTS 15/10/2014
Quyết định số: 4428/QĐ-BNN-TCTS ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc Công bố sơ bộ thiết kế kỹ thuật 21 mẫu tàu cá vỏ thép, khai thác hải sản, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ
 Tải về
05/2014/TT-BKHĐT 30/09/2014
Thông tư số: 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
 Tải về
130/2014/TT-BQP 24/09/2014
Thông tư số: 130/2014/TT-BQP ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 Tải về
26/2014/TT-NHNN 16/09/2014
Thông tư số: 26/2014/TT-NHNN ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Quy định về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng bằng đồng Việt Nam theo Quyết định số 540/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người nuôi tôm và cá tra
 Tải về
3922/QĐ-BNN-KHCN 15/09/2014
Quyết định số: 3922/QĐ-BNN-KHCN ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 25/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường
 Tải về
32/2014/TT-BNNPTNT 10/09/2014
Thông tư số: 32/2014/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 9 năm 2014 Quy định hoạt động quan trắc, cảnh báo môi trường ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
 Tải về
25/2014/TT-BNNPTNT 25/08/2014
Thông tư số: 25/2014/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với thiết kế mẫu tàu cá
 Tải về
26/2014/TT-BNNPTNT 25/08/2014
Thông tư số: 26/2014/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị đối với cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá
 Tải về
26/CT-TTg 25/08/2014
Chỉ thị số: 26/CT-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường
 Tải về
27/2014/TT-BNNPTNT 25/08/2014
Thông tư số: 27/2014/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về nội dung và định mức duy tu, sửa chữa tàu cá vỏ thép được hỗ trợ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
 Tải về
3679/QĐ-BNN-KH 22/08/2014
Quyết định số: 3679/QĐ-BNN-KH ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy định về lập và theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 Tải về
3664/QĐ-BNN-TCTS 21/08/2014
Quyết định số: 3664/QĐ-BNN-TCTS ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 Tải về
   THÔNG BÁO
   VIDEO
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
Trang thông tin điện tử Tổng cục Thủy sản
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Thủy sản
Cơ quan quản lý trang tin điện tử: Trung tâm Thông tin thủy sản – Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Trung tâm Thông tin thủy sản
Tel: 84.4.66805011 - Fax: 84.4.37245411   -  Email: ttam.bts@hn.vnn.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet số 264/GP-TTĐT, cấp ngày 15/12/2010
Khi sử dụng thông tin trên trang web này, đề nghị ghi rõ nguồn www.fistenet.gov.vn hoặc www.tongcucthuysan.gov.vn
Truy cập:     Online: