Thứ bảy, ngày 05 tháng 09 năm 2015

Hệ thống văn bản

Lĩnh vực

    

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
23/2015/TT-BNNPTNT 22/06/2015
Thông tư số: 23/2015/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản
 Tải về
55/2015/NĐ-CP 09/06/2015
Nghị định số: 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
 Tải về
20/2015/TT-BNNPTNT 01/06/2015
Thông tư số 20/2015/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 6 năm 2015 của BỘ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu cá”
 Tải về
27/2015/TT-BTNMT 29/05/2015
Thông tư số: 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
 Tải về
47/2015/NĐ-CP 14/05/2015
Nghị định số: 47/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 Tải về
616/QĐ-TTg 11/05/2015
Quyết định số: 616/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa
 Tải về
18/2015/TT-BNNPTNT 24/04/2015
Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và PHát triển nông thôn Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 Tải về
35/2015/NĐ-CP 13/04/2015
Nghị định số: 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
 Tải về
16/2015/TT-BNNPTNT 10/04/2015
Thông tư số: 16/2015/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản
 Tải về
46/2015/TT-BTC 07/04/2015
Thông tư số: 46/2015/TT-BTC ngày 7 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phí kinh doanh thương mại cá tra
 Tải về
15/2015/TT-BNNPTNT 26/03/2015
Thông tư số: 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 Tải về
14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV 25/03/2015
Thông tư liên tịch số: 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
 Tải về
11/2015/TT-BNNPTNT 10/03/2015
Thông tư số: 11/2015/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định đánh giá rủi ro đối với thủy sản sống nhập khẩu dùng làm thực phẩm
 Tải về
10/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC 03/03/2015
Thông tư liên tịch số: 10/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính ngày 03 tháng 3 năm 2015 Hướng dẫn chi tiết các mặt hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện bình ổn giá và kê khai giá
 Tải về
07/2015/TT-BNNPTNT 14/02/2015
Thông tư số: 07/2015/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn chấp thuận tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài trong các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 Tải về
04/2015/TT-BNNPTNT 12/02/2015
Thông tư số: 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
 Tải về
445/QĐ-BNN-QLCL 04/02/2015
Quyết định số: 445/QĐ-BNN-QLCL ngày 04 tháng 02 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Kế hoạch hành động năm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp
 Tải về
46/QĐ-TCTS-VP 03/02/2015
Quyết định số: 46/QĐ-TCTS-VP ngày 03 tháng 02 năm 2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Kiểm ngư trực thuộc Cục Kiểm ngư
 Tải về
145/TB-TCTS-VP 19/01/2015
Thông báo số: 145/TB-TCTS-VP ngày 19 tháng 01 năm 2015 Ý kiến kết luận của Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Huy Điền về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
 Tải về
01/2015/TTLT-BCA-BNNPTNT 13/01/2015
Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BCA-BNNPTNT ngày 13 tháng 01 năm 2015 Quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ và thiết bị chuyên dùng của lực lượng Kiểm ngư
 Tải về
   THÔNG BÁO
   VIDEO
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
Trang thông tin điện tử Tổng cục Thủy sản
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Thủy sản
Cơ quan quản lý trang tin điện tử: Trung tâm Thông tin thủy sản – Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Trung tâm Thông tin thủy sản
Tel: 84.4.66805011 - Fax: 84.4.37245411   -  Email: ttam.bts@hn.vnn.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet số 264/GP-TTĐT, cấp ngày 15/12/2010
Khi sử dụng thông tin trên trang web này, đề nghị ghi rõ nguồn www.fistenet.gov.vn hoặc www.tongcucthuysan.gov.vn
Truy cập:     Online: