Thứ bảy, ngày 28 tháng 03 năm 2015

Hệ thống văn bản

Lĩnh vực

    

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
15/2015/TT-BNNPTNT 26/03/2015
Thông tư số: 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 Tải về
14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV 25/03/2015
Thông tư liên tịch số: 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
 Tải về
11/2015/TT-BNNPTNT 10/03/2015
Thông tư số: 11/2015/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định đánh giá rủi ro đối với thủy sản sống nhập khẩu dùng làm thực phẩm
 Tải về
10/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC 03/03/2015
Thông tư liên tịch số: 10/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính ngày 03 tháng 3 năm 2015 Hướng dẫn chi tiết các mặt hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện bình ổn giá và kê khai giá
 Tải về
07/2015/TT-BNNPTNT 14/02/2015
Thông tư số: 07/2015/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn chấp thuận tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài trong các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 Tải về
04/2015/TT-BNNPTNT 12/02/2015
Thông tư số: 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
 Tải về
445/QĐ-BNN-QLCL 04/02/2015
Quyết định số: 445/QĐ-BNN-QLCL ngày 04 tháng 02 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Kế hoạch hành động năm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp
 Tải về
46/QĐ-TCTS-VP 03/02/2015
Quyết định số: 46/QĐ-TCTS-VP ngày 03 tháng 02 năm 2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Kiểm ngư trực thuộc Cục Kiểm ngư
 Tải về
145/TB-TCTS-VP 19/01/2015
Thông báo số: 145/TB-TCTS-VP ngày 19 tháng 01 năm 2015 Ý kiến kết luận của Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Huy Điền về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
 Tải về
01/2015/TTLT-BCA-BNNPTNT 13/01/2015
Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BCA-BNNPTNT ngày 13 tháng 01 năm 2015 Quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ và thiết bị chuyên dùng của lực lượng Kiểm ngư
 Tải về
02/2015/QĐ-TTg 07/01/2015
Quyết định số: 02/2015/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chế độ bồi dưỡng đi biển đối với Kiểm ngư viên, Thuyền viên tàu Kiểm ngư và người thực hiện nhiệm vụ Kiểm ngư
 Tải về
02/QĐ-TCTS-KHTC 06/01/2015
Quyết định số 02/QĐ-TCTS-KHTC ngày 06 tháng 01 năm 2015 Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư, phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng, chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước do Tổng cục Thủy sản quản lý
 Tải về
55/2014/TT-BNNPTNT 31/12/2014
Thông tư số: 55/2014/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn triển khai một số hoạt động bảo vệ môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
 Tải về
54/2014/TT-BNNPTNT 30/12/2014
Thông tư số 54/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
 Tải về
207/2014/TT-BTC 26/12/2014
Thông tư số: 207/2014/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính Quy định về xác định tiền thuê đất đối với công ty nông, lâm nghiệp sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản
 Tải về
50/2014/TT-BNNPTNT 24/12/2014
Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi
 Tải về
198/2014/TT-BTC 18/12/2014
Thông tư số: 198/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn phương pháp tính giá thành cá Tra nguyên liệu
 Tải về
5166/QĐ-BNN-TCTS 03/12/2014
Quyết định số: 5166/QĐ-BNN-TCTS ngày 03 tháng 12 năm 2014 Về việc công bố 70 cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá đủ điều kiện
 Tải về
45/2014/TT-BNNPTNT 03/12/2014
Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 12 năm 2014 cua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
 Tải về
5136/QĐ-BNN-QLCL 01/12/2014
Quyết định só 5136/QĐ-BNN-QLCL ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban Hành biện pháp kiểm tra tăng cường về an toàn thực phẩm đối với nhuyễn thể hai mảnh vỏ và sản phẩm chế biến từ nhuyễn thể hai mảnh vỏ xuất khẩu vào EU
 Tải về
   THÔNG BÁO
   VIDEO
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
Trang thông tin điện tử Tổng cục Thủy sản
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Thủy sản
Cơ quan quản lý trang tin điện tử: Trung tâm Thông tin thủy sản – Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Trung tâm Thông tin thủy sản
Tel: 84.4.66805011 - Fax: 84.4.37245411   -  Email: ttam.bts@hn.vnn.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet số 264/GP-TTĐT, cấp ngày 15/12/2010
Khi sử dụng thông tin trên trang web này, đề nghị ghi rõ nguồn www.fistenet.gov.vn hoặc www.tongcucthuysan.gov.vn
Truy cập:     Online: