Thứ bảy, ngày 25 tháng 10 năm 2014

Hệ thống văn bản

Lĩnh vực

    

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
57/2014/QĐ-TTg 22/10/2014
Quyết định số: 57/2014/QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 Tải về
26/2014/TT-NHNN 16/09/2014
Thông tư số: 26/2014/TT-NHNN ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Quy định về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng bằng đồng Việt Nam theo Quyết định số 540/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người nuôi tôm và cá tra
 Tải về
3922/QĐ-BNN-KHCN 15/09/2014
Quyết định số: 3922/QĐ-BNN-KHCN ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 25/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường
 Tải về
25/2014/TT-BNNPTNT 25/08/2014
Thông tư số: 25/2014/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với thiết kế mẫu tàu cá
 Tải về
26/2014/TT-BNNPTNT 25/08/2014
Thông tư số: 26/2014/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị đối với cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá
 Tải về
26/CT-TTg 25/08/2014
Chỉ thị số: 26/CT-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường
 Tải về
27/2014/TT-BNNPTNT 25/08/2014
Thông tư số: 27/2014/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về nội dung và định mức duy tu, sửa chữa tàu cá vỏ thép được hỗ trợ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
 Tải về
3679/QĐ-BNN-KH 22/08/2014
Quyết định số: 3679/QĐ-BNN-KH ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy định về lập và theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 Tải về
3664/QĐ-BNN-TCTS 21/08/2014
Quyết định số: 3664/QĐ-BNN-TCTS ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 Tải về
117/2014/TT-BTC 21/08/2014
Thông tư số: 117/2014/TT-BTC ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
 Tải về
114/2014/TT-BTC 20/08/2014
Thông tư số: 114/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về chính sách phát triển thủy sản
 Tải về
116/2014/TT-BTC 20/08/2014
Thông tư số: 116/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
 Tải về
115/2014/TT-BT 20/08/2014
Thông tư số: 115/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
 Tải về
3602/QĐ-BNN-TCTS 19/08/2014
Quyết định số: 3602/QĐ-BNN-TCTS ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc Ban hành hướng dẫn về số lượng tàu cá đóng mới thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản
 Tải về
3572/QĐ-BNN-TCTS 15/08/2014
Quyết định số: 3572/QĐ-BNN-TCTS ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chỉ định các đơn vị thiết kế mẫu tàu cá vỏ thép, khai thác hải sản, tàu dịch vụ khai thác hải sản xa bờ
 Tải về
22/2014/TT-NHNN 15/08/2014
Thông tư số: 22/2014/TT-NHNN ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
 Tải về
3513/QĐ-BNN-KHCN 12/08/2014
Quyết định số: 3513/QĐ-BNN-KHCN ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc điều chỉnh, bổ sung Ban Điều hành và cán bộ văn phòng thường trực Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020 và Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản đến năm 2020
 Tải về
3465/QĐ-BNN-TCTS 06/08/2014
Quyết định số: 3465/QĐ-BNN-TCTS ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc phê duyệt Đề án "Thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi"
 Tải về
1990/QĐ-BKHCN 04/08/2014
Quyết định số: 1990/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
 Tải về
20/CT-TTg 01/08/2014
Chỉ thị số: 20/CT-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh tôm có chứa tạp chất
 Tải về
   VIDEO
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
Trang thông tin điện tử Tổng cục Thủy sản
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Thủy sản
Cơ quan quản lý trang tin điện tử: Trung tâm Thông tin thủy sản – Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Trung tâm Thông tin thủy sản
Tel: 84.4.66805011 - Fax: 84.4.37245411   -  Email: ttam.bts@hn.vnn.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet số 264/GP-TTĐT, cấp ngày 15/12/2010
Khi sử dụng thông tin trên trang web này, đề nghị ghi rõ nguồn www.fistenet.gov.vn hoặc www.tongcucthuysan.gov.vn
Truy cập:     Online: