Thứ bảy, ngày 26 tháng 07 năm 2014

Hệ thống văn bản

Lĩnh vực

    

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
67/2014/NĐ-CP 07/07/2014
Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ Về một số chính sách phát triển thủy sản
 Tải về
2394/TB-BNN-VP 20/05/2014
Thông báo số 2394/TB-BNN-VP ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản
 Tải về
1044/QĐ-BNN-TCTS 14/05/2014
Quyết định số 1044/QĐ-BNN-TCTS ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc công bố danh sách các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá
 Tải về
818/QĐ-BNN-TCCB 23/04/2014
Quyết định số 818/QĐ-BNN-TCCB ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Điều chỉnh chiến lược phát triển Trường Trung học Thủy sản giai đoạn 2009-2020
 Tải về
16/VBHN-BNNPTNT 15/04/2014
Thông tư số 16/VBHN-BNNPTNT ngày 15 tháng 4 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về quản lý giống thủy sản
 Tải về
152/TB-VPCP 10/04/2014
Thông báo số 152/TB-VPCP ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, tại cuộc họp về tình hình khai thác, nuôi trồng thủy sản và thực hiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực thủy sản trong thời gian qua
 Tải về
670/QĐ-BNN-TCCB 04/04/2014
Quyết định số 670/QĐ-BNN-TCCB ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
 Tải về
02/2014/TT-BNV 01/04/2014
Thông tư số 02/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Bộ Nội vụ Quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn các ngạch công chức kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư
 Tải về
11/2014/TT-BNNPTNT 01/04/2014
Thông tư số 11/2014/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 5 năm 2013 về quản lý giống thủy sản
 Tải về
805/CT-BNN-TCTS 06/03/2014
Chỉ thị số 805/CT-BNN-TCTS ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản
 Tải về
362/QĐ-BNN-QLCL 05/03/2014
Quyết định số 362/QĐ-BNN-QLCL ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành kế hoạch quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm năm 2014
 Tải về
365/QĐ-BNN-TCTS 05/03/2014
Quyết định số 365/QĐ-BNN-TCTS ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư quy định về đào tạo và cấp thẻ Kiểm ngư
 Tải về
18/2014/QĐ-TTg 03/03/2014
Quyết định số 18/2014/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 62/2014/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2004 về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
 Tải về
287/QĐ-BNN-KHCN 28/02/2014
Quyết định số 287/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt đề cương thực hiện năm 2014. Nhiệm vụ: Đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến sinh kế của cộng đồng cư dân vùng duyên hải ven biển Bắc Bộ, đề xuất giải pháp thích ứng
 Tải về
218/QĐ-BNN-PC 18/02/2014
Quyết định số 218/QĐ-BNN-PC ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước năm 2013
 Tải về
185/QĐ-BNN-KHCN 10/02/2014
Quyết định số 185/QĐ-BNN-KHCN ngày 10 tháng 02 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Điều chỉnh, bổ sung Ban Điều hành và cán bộ văn phòng thường trực Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT đến năm 2020 và Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học
 Tải về
218/QĐ-TTg 07/02/2014
Quyết định số 218/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2014 về việc Phê duyệt Chiến lược quản lý hệ thống rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa Việt Nam đến 2020, tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 Tải về
08/2014/NĐ-CP 27/01/2014
Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ
 Tải về
167/QĐ-BNN-HTQT 25/01/2014
Quyết định số 167/QĐ-BNN-HTQT ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt danh mục dự án "Tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản"
 Tải về
02/2014/TT-BNNPTNT 24/01/2014
Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi
 Tải về
   THÔNG BÁO
   VIDEO
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
Trang thông tin điện tử Tổng cục Thủy sản
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Thủy sản
Cơ quan quản lý trang tin điện tử: Trung tâm Thông tin thủy sản – Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
Chịu trách nhiệm: Dương Long Trì, Giám đốc Trung tâm Thông tin thủy sản
Tel: 84.4.66805011 - Fax: 84.4.37245411   -  Email: ttam.bts@hn.vnn.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet số 264/GP-TTĐT, cấp ngày 15/12/2010
Khi sử dụng thông tin trên trang web này, đề nghị ghi rõ nguồn www.fistenet.gov.vn hoặc www.tongcucthuysan.gov.vn
Truy cập:     Online: