Thứ sáu, ngày 22 tháng 08 năm 2014

Hệ thống văn bản

Lĩnh vực

    

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
3572/QĐ-BNN-TCTS 15/08/2014
Quyết định số: 3572/QĐ-BNN-TCTS ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chỉ định các đơn vị thiết kế mẫu tàu cá vỏ thép, khai thác hải sản, tàu dịch vụ khai thác hải sản xa bờ
 Tải về
22/2014/TT-NHNN 15/08/2014
Thông tư số: 22/2014/TT-NHNN ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
 Tải về
Chỉ thị số: 20/CT-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh tôm có chứa tạp chất 01/08/2014
Chỉ thị số: 20/CT-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh tôm có chứa tạp chất
 Tải về
19/CT-TTg 30/07/2014
Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2014 Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới
 Tải về
23/2014/TT-BNNPTNT 29/07/2014
Thông tư số: 23/2014/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra
 Tải về
67/2014/NĐ-CP 07/07/2014
Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ Về một số chính sách phát triển thủy sản
 Tải về
63/2014/NĐ-CP 26/06/2014
Nghị định số: 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
 Tải về
21/2014/TT-BNNPTNT 26/06/2014
Thông tư số: 21/2014/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định số: 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 và Quyết định số 49/2012/QĐ-TT ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ
 Tải về
26/06/2014
Thông tư số: 20/2014/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định một số nội dung về phân công và thẩm quyền quản lý vật tư nông nghiệp
 Tải về
2394/TB-BNN-VP 20/05/2014
Thông báo số 2394/TB-BNN-VP ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản
 Tải về
1044/QĐ-BNN-TCTS 14/05/2014
Quyết định số 1044/QĐ-BNN-TCTS ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc công bố danh sách các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá
 Tải về
818/QĐ-BNN-TCCB 23/04/2014
Quyết định số 818/QĐ-BNN-TCCB ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Điều chỉnh chiến lược phát triển Trường Trung học Thủy sản giai đoạn 2009-2020
 Tải về
17/2014/TT-BNNPTNT 20/04/2014
Thông tư số: 17/2014/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản nuôi
 Tải về
16/VBHN-BNNPTNT 15/04/2014
Thông tư số 16/VBHN-BNNPTNT ngày 15 tháng 4 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về quản lý giống thủy sản
 Tải về
152/TB-VPCP 10/04/2014
Thông báo số 152/TB-VPCP ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, tại cuộc họp về tình hình khai thác, nuôi trồng thủy sản và thực hiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực thủy sản trong thời gian qua
 Tải về
670/QĐ-BNN-TCCB 04/04/2014
Quyết định số 670/QĐ-BNN-TCCB ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
 Tải về
02/2014/TT-BNV 01/04/2014
Thông tư số 02/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Bộ Nội vụ Quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn các ngạch công chức kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư
 Tải về
11/2014/TT-BNNPTNT 01/04/2014
Thông tư số 11/2014/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 5 năm 2013 về quản lý giống thủy sản
 Tải về
805/CT-BNN-TCTS 06/03/2014
Chỉ thị số 805/CT-BNN-TCTS ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản
 Tải về
362/QĐ-BNN-QLCL 05/03/2014
Quyết định số 362/QĐ-BNN-QLCL ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành kế hoạch quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm năm 2014
 Tải về
   THÔNG BÁO
   VIDEO
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
Trang thông tin điện tử Tổng cục Thủy sản
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Thủy sản
Cơ quan quản lý trang tin điện tử: Trung tâm Thông tin thủy sản – Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
Chịu trách nhiệm: Dương Long Trì, Giám đốc Trung tâm Thông tin thủy sản
Tel: 84.4.66805011 - Fax: 84.4.37245411   -  Email: ttam.bts@hn.vnn.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet số 264/GP-TTĐT, cấp ngày 15/12/2010
Khi sử dụng thông tin trên trang web này, đề nghị ghi rõ nguồn www.fistenet.gov.vn hoặc www.tongcucthuysan.gov.vn
Truy cập:     Online: