Thứ hai, ngày 05 tháng 12 năm 2016
CHẾ BIẾN
Quy chuẩn 02-16:2012/BNNPTNT về Cơ sở sản xuất nước mắm - Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm quy định cụ thể yêu cầu về thiết bị và vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất nước mắm quy mô doanh nghiệp và cơ sở nhỏ lẻ sản xuất nước mắm là các cơ sở có đăng ký kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh.
Theo quy định tại Quy chuẩn 02-03:2009/BNNPTNT về cơ sở chế biến thủy sản ăn liền - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, khu vực xử lý thuỷ sản ăn liền phải được bố trí cách biệt với khu sơ chế nguyên liệu và chỉ được dùng riêng cho mục đích này.
Quy chuẩn 02-02:2009/BNNPTNT đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản về Chương trình đảm bảo chất lượng và ATTP theo nguyên tắc HACCP VII đã nêu các quy định quan trọng cần lưu ý.
Theo Quy chuẩn 02-04:2009/BNNPTNT về cơ sở sản xuất đồ hộp thủy sản, điều kiện bảm đảm VSATTP, cần lưu ý các quy định quan trọng trong quá trình xử lý nhiệt, làm nguội sản phẩm cũng như xử lý thanh trùng. Dưới đây là một số quy định cụ thể.
Để bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước đá phục vụ sản xuất, bảo quản nông lâm thủy sản, đói hỏi địa điểm để xây dựng cơ sở sản xuất nước đá phải đáp ứng được những yêu cầu xây dựng ở xa nơi có nguồn gây ô nhiễm, có đủ nguồn nước sạch hoặc nước biển sạch, có nguồn điện đảm bảo cho sản xuất và không bị đọng hoặc ngập nước.
Quy chuẩn 02-18:2012/BNNPTNT - Cơ sở sản xuất sản phẩm thủy sản dạng mắm - Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) đã nêu một số quy định quan trọng cần lưu ý khi thực hiện. Dưới đây xin giới thiệu một số nội dung cụ thể.
Thực hành tốt an toàn thực phẩm đối với nước chế biến yêu cầu phải lựa chọn, xây dựng hệ thống xử lý nước phù hợp để có nguồn cung cấp đáp ứng yêu cầu chất lượng nước theo Quy chuẩn Việt Nam (QCVN 01:2009/BYT) và các tiêu chuẩn tham chiếu theo một số thị trường.
Quy chuẩn 02-01:2009/BNNPTNT - Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản – Điều kiện chung bảo đảm ATTP quy định các điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, trong đó có một số quy định quan trọng cần lưu ý.
Nuôi tôm nước lợ đang chiếm vị trí quan trọng trong cơ cấu ngành thủy sản, đóng góp vào giá trị xuất khẩu của tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản. Hiện cả nước có 30 tỉnh/thành phố đang triển khai nuôi tôm nước lợ. Diện tích thả nuôi tính đến tháng 7 năm 2015 là 622.394 ha, trong đó tôm sú là 570.688 ha và tôm thẻ chân trắng là 51.706 ha.
Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm là những quy chuẩn kỹ thuật và những quy định khác đối với thực phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm mục đích bảo đảm thực phẩm an toàn đối với sức khoẻ, tính mạng con người.
   THÔNG BÁO
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
Trang thông tin điện tử Tổng cục Thủy sản
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Thủy sản
Cơ quan quản lý trang tin điện tử: Trung tâm Thông tin thủy sản – Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Trung tâm Thông tin thủy sản
Tel: 84.4.66805011 - Fax: 84.4.37245411   -  Email: ttam.bts@hn.vnn.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet số 264/GP-TTĐT, cấp ngày 15/12/2010
Khi sử dụng thông tin trên trang web này, đề nghị ghi rõ nguồn www.fistenet.gov.vn hoặc www.tongcucthuysan.gov.vn
Truy cập:     Online: