Thứ năm, ngày 18 tháng 09 năm 2014
BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN
Hướng dẫn quốc tế về quản lý Nghề cá quy mô nhỏ bền vững (SSF Guidelines) (25/07/2013)

Tại phiên họp thứ 29 của Ủy ban Nghề cá (COFI) - FAO tổ chức vào tháng 1 năm 2011 đã gợi ý cần phải xây dựng một công cụ có tầm quốc tế cho việc quản lý nghề cá quy mô nhỏ. Điều này được đưa ra dựa vào sự gia tăng nhận thức về vai trò của nghề cá như một phần quan trọng đối với xóa đói giảm nghèo và an ninh lương thực thông qua các hội thảo, hội nghị quốc tế và khu vực cũng như các cuộc họp tham vấn về việc làm thế nào để đưa vấn đề nghề cá có trách nhiệm và phát triển xã hội vào các cộng đồng khai thác ven biển và nội địa.

Các hướng dẫn này mang tính tự nguyện, tập trung vào những nhu cầu liên quan đến nghề cá quy mô nhỏ nội địa và vùng biển bao gồm cả khai thác, sau khai thác và các hoạt động liên quan của các nước đang phát triển. Các hướng dẫn này bao gồm các sáng kiến hỗ trợ quốc gia, khu vực và quốc tế cho việc giảm nghèo và công bằng xã hội, phát triển kinh tế, nhằm cải thiện việc quản lý và thúc đẩy sử dụng nguồn lợi bền vững.  Mục tiêu là tư vấn và đưa ra các khuyến cáo, xây dựng các nguyên tắc và tiêu chí, thông tin cho việc hỗ trợ các quốc gia và các bên tham gia liên quan nhằm hướng đến một nghề cá quy mô nhỏ và các sinh kế liên quan bền vững. Những hướng dẫn quốc tế này được xây dựng thông qua việc tham vấn các quốc gia, các tổ chức cấp khu vực, tổ chức xã hội, ngư dân nghề cá quy mô nhỏ, lao động nghề cá và cộng đồng nghề cá.

Trong những năm gần đây, cộng đồng quốc tế đã xem xét một số vấn đề liên quan đến các cộng đồng nghề cá quy mô nhỏ bao gồm: thiếu thông tin, vai trò trong chính sách quốc gia, điều kiện sống và làm việc không ổn định của nghề cá quy mô nhỏ. Cộng đồng quốc tế cũng đã đưa ra các chiến lược thực tế trong việc tạo ra môi trường làm việc để có sinh kế nghề cá tốt hơn và thúc đẩy sự đóng góp của nghề cá đối với vấn đề an ninh lương thực và xóa đói giảm nghèo. Ủy ban Nghề cá của FAO (COFI), Vụ Nuôi trồng thủy sản thuộc ủy ban này đã tăng cường nỗ lực nội bộ nhằm giải quyết các khó khăn chính đối với nghề cá quy mô nhỏ.

            Một số nội dung, chủ đề trọng tâm được FAO xác định liên quan đến việc xây dựng các hướng dẫn quốc tế cho quản lý nghề cá quy mô nhỏ bền vững bao gồm;

-      Cải thiện thông tin của nghề cá quy mô nhỏ: nhiều nghề cá quy mô nhỏ không được theo dõi, thu thập thông tin và đánh giá vai trò một cách đúng đắn trong cơ cấu kinh tế xã hội, đặc biệt là thông tin về xu hướng của nghề khai thác thủy sản. Cần xây dựng các tiếp cận tối ưu đối với việc đánh giá nguồn lợi và nghề cá có mức độ đa dạng sinh học cao, sự thiếu hụt về thông tin nghề cá phục vụ tư vấn quản lý nghề cá đa loài.

 -      Đảm bảo sử dụng nguồn lợi bền vững cho các thế hệ hiện tại và tương lai: COFI đưa ra nguyên tắc để giải quyết vấn đề khai thác quá mức gây nguy hại đối với nguồn lợi bền vững và dòng lợi nhuận từ nghề cá đối với nền kinh tế nói chung là mục tiêu được ưu tiên của việc chuyển dịch theo hướng dựa vào quyền khai thác. Bên cạnh đó, việc xác định quyền khai thác, các quyền của thế hệ hiện tại và tương lai đối với lợi nhuận từ nguồn lợi nên được đưa vào. Giá trị của nguồn lợi phải là mục tiêu rõ ràng đối với quản lý nghề cá quy mô nhỏ.

 -      Nỗ lực chuyển sang tiếp cận quản lý nghề cá dựa vào quyền bao gồm tham gia sử dụng nguồn lợi, thị trường và trao quyền lực: Tiếp cận dựa vào quyền là việc phân quyền tham gia khai thác, sẽ giải quyết vấn đề nhân quyền rộng hơn cho ngư dân để có sinh kế thích đáng, trong đó bao gồm các tiêu chí giảm đói nghèo là yếu tố chính của quyết định liên quan đến phân quyền công bằng, bình đẳng giới, bảo vệ quyền tham gia của ngư dân nghề cá quy mô nhỏ đối với nguồn lợi và thị trường. Giải quyết sự thiếu hụt về quyền lợi của những người khai thác  đối với y tế, giáo dục, công lý và luật pháp một cách công bằng. Việc chuyển sang nghề khai thác dựa vào phân quyền yêu cầu quan hệ giữa người giữ quyền khai thác và nhà quản lý cần được minh bạch và dựa vào trách nhiệm và sự tin tưởng lẫn nhau . Phân quyền cho các cộng đồng khai thác, thông qua sự tham gia xã hội của cộng đồng và nâng cao năng lực cho cộng đồng. Cần có các biện pháp để bảo vệ những người nghèo từ các tác động ngược của việc chuyển dịch sang quản lý nghề cá dựa vào phân quyền.

 -      Tăng cường lồng ghép nghề cá quy mô nhỏ để tối đa sự đóng góp của nghề cá đối với việc giảm nghèo: Các nguyên tắc được COFI đưa ra là, ở những quốc gia có nghề cá đóng góp đáng kể đối với nền kinh tế, các chính sách lồng ghép của nghề cá có trách nhiệm với chính sách giảm nghèo là điều kiện cần thiết để có được chính sách chung của ngành và tối đa sự đóng góp của nghề cá đối với mục tiêu giảm nghèo như Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ. Việc đáp ứng yêu cầu kinh phí cho cáccơ quan quản lý nghề cá từ chính quyền địa phương, trung ương đầy đủ, công bằng cũng rất quan trọng để phục vụ công tác quản lý.

 

Nguyễn Bá Thông (theo http://www.fao.org)

 

 

 

 

 

CÁC TIN KHÁC
   THÔNG BÁO
   VIDEO
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
Trang thông tin điện tử Tổng cục Thủy sản
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Thủy sản
Cơ quan quản lý trang tin điện tử: Trung tâm Thông tin thủy sản – Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
Chịu trách nhiệm: Dương Long Trì, Giám đốc Trung tâm Thông tin thủy sản
Tel: 84.4.66805011 - Fax: 84.4.37245411   -  Email: ttam.bts@hn.vnn.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet số 264/GP-TTĐT, cấp ngày 15/12/2010
Khi sử dụng thông tin trên trang web này, đề nghị ghi rõ nguồn www.fistenet.gov.vn hoặc www.tongcucthuysan.gov.vn
Truy cập:     Online: