Thứ hai, ngày 05 tháng 12 năm 2016
Các hành động

Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Lên một cấp
 Tiêu đề   Tác giả   Loại   Lần thay đổi cuối 
Thông Tư số: 47/2009/TT-BNNPTNT Lâm Đức Trung Bài viết 19/11/2014 15:01
Thông Tư số: 82/2009/TT-BNNPTNT Lâm Đức Trung Bài viết 19/11/2014 15:03
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-77:2011/BNNPTNT cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Lâm Đức Trung Tập tin 19/11/2014 15:06
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-78:2011/BNNPTNT thức ăn chăn nuôi - các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và mức giới hạn tối đa cho phép trong một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi Lâm Đức Trung Tập tin 19/11/2014 15:08
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-79:2011/BNNPTNT Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm - Quy trình kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ sinh thú y Lâm Đức Trung Tập tin 19/11/2014 15:10
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-80:2011/BNNPTNT Cơ sở nuôi trồng thủy sản thương phẩm - Điều kiện vệ sinh thú y Lâm Đức Trung Tập tin 19/11/2014 15:12
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01- 81:2011/BNNPTNT Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản giống - Điều kiện vệ sinh thú y Lâm Đức Trung Tập tin 19/11/2014 15:13
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-16:2012/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cơ sở sản xuất nước mắm - Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm Lâm Đức Trung Tập tin 19/11/2014 15:16
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02 - 17: 2012/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Cơ sở sản xuất thủy sản khô - Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm Lâm Đức Trung Tập tin 19/11/2014 15:19
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia: QCVN 02-18:2012/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cơ sở sản xuất sản phẩm thủy sản dạng mắm - Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm Lâm Đức Trung Tập tin 19/11/2014 15:21
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia: QCVN 12-1:2011/BYT Về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm Lâm Đức Trung Tập tin 19/11/2014 15:22
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia: QCVN 12-2:2011/BYT Về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng cao su tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm Lâm Đức Trung Tập tin 19/11/2014 15:23
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia: QCVN 12-3:2011/BYT Về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm Lâm Đức Trung Tập tin 19/11/2014 15:24
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia: QCVN 38:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh Lâm Đức Trung Tập tin 19/11/2014 15:24
Quyết định số: 1990/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 8 năm 2014 Về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 24/10/2014 15:33
Tiêu chuẩn Quốc gia 9586:2014 Cá nước ngọt - Yêu cầu kỹ thuật Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 24/10/2014 15:15
Tiêu chuẩn Quốc gia 9964:2014 Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 24/10/2014 15:17
Tiêu chuẩn Quốc gia 10301:2014 Thức ăn hỗn hợp cho cá giò và cá vược Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 24/10/2014 15:19
Tiêu chuẩn Quốc gia 9963:2014 Cá nước ngọt - Cá tra - Yêu cầu kỹ thuật Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 24/10/2014 15:21
Tiêu chuẩn Quốc gia 10257:2014 Tôm thẻ chân trắng - Tôm giống - Yêu cầu kỹ thuật Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 24/10/2014 15:23
Tiêu chuẩn Quốc gia 10300:2014 Thức ăn hỗn hợp cho cá tra và cá rô phi Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 24/10/2014 15:25
Tiêu chuẩn Quốc gia 10325:2014 Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 24/10/2014 15:28
Thông Tư số: 22/2014/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 7 năm 2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản Nguyễn Văn Linh Tập tin 19/11/2014 15:54
QCVN 02 - 19 : 2014/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Cơ sở nuôi tôm nước lợ - Điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 19/11/2014 15:59
QCVN 02 - 20 : 2014/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Cơ sở nuôi cá Tra (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) trong ao - Điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 19/11/2014 16:00
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9989-2013 Xác định nguồn gốc sản phẩm cá có vây - quy định về thông tin cần ghi lại trong chuỗi phân phối cá nuôi Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 19/12/2014 08:44
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9988-2013 Xác định nguồn gốc sản phẩm cá có vây - quy định về thông tin cần ghi lại trong chuỗi phân phối cá đánh bắt Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 19/12/2014 08:46
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8399-2012 Tôm biển - Tôm sú bố mẹ - Yêu cầu kỹ thuật Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 19/12/2014 11:21
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8398-2012 Tôm biển - Tôm sú giống PL15 - Yêu cầu kỹ thuật Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 19/12/2014 11:24
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-9-2012 Bệnh thủy sản – Quy trình chẩn đoán – Phần 9: Bệnh hoại tử gan tụy ở tôm Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 19/12/2014 11:30
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-8-2012 Bệnh thủy sản – Quy trình chẩn đoán – Phần 8: Bệnh hoại tử cơ ở tôm Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 19/12/2014 11:33
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-7-2012 Bệnh thủy sản – Quy trình chẩn đoán – Phần 7: Bệnh xuất huyết mùa xuân ở cá chép Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 19/12/2014 11:35
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-6-2012 Bệnh thủy sản – Quy trình chẩn đoán – Phần 6: Bệnh do Koi herpesvirus ở cá chép Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 19/12/2014 11:36
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9216-2012 Sản phẩm thủy sản bao bột đông lạnh - Phương pháp xác định hàm lượng thủy sản Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 19/12/2014 14:03
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9215-2012 Thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định tổng số hàm lượng nitơ bazơ bay hơi Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 19/12/2014 14:04
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8681-2011 Nhuyễn thể hai mảnh vỏ đông lạnh Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 19/12/2014 14:49
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-5-2011 Bệnh Thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 5 : Bệnh Taura ở Tôm He Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 19/12/2014 14:53
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-4-2011 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 4: Bệnh đậu vàng ở tôm Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 19/12/2014 14:54
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-3-2011 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 3: Bệnh đốm trắng ở tôm Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 19/12/2014 14:55
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-2-2011 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 2: Bệnh hoại tử thần kinh ở cá biển Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 19/12/2014 14:56
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-1-2011 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần1: Bệnh còi do virut tôm Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 19/12/2014 14:58
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8399-2010 Tôm biển - Tôm sú bố mẹ - Yêu cầu kỹ thuật Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 19/12/2014 15:02
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8379-2010 Tôm và sản phẩm tôm – Phát hiện virut gây bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu (IHHNV) bằng kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp (PCR) Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 19/12/2014 15:26
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8378-2010 Tôm và sản phẩm tôm – phát hiện virut gây bệnh đầu vàng (YHV) bằng kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp - phiên mã ngược (RT-PCR) Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 19/12/2014 15:29
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8377-2010 Tôm và sản phẩm tôm – phát hiện virut gây bệnh đốm trắng (WSSV) bằng kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp (PCR) Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 19/12/2014 15:30
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8376-2010 Tôm và sản phẩm tôm – phát hiện virut gây hội chứng taura (TSV) bằng kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp - phiên mã ngược (RT-PCR) Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 22/12/2014 08:22
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8375-2010 Thủy sản và các sản phẩm thủy sản - Xác định hàm lượng Metyltestosteron và Dietylstilbestrol bằng phương pháp sắc ký lỏng - Khối phổ - Khối phổ (LC-MS/MS) Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 22/12/2014 08:23
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8374-2010 Thủy sản và các sản phẩm thủy sản - Xác định hàm lượng florfenicol bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 22/12/2014 08:25
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8354-2010 Thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định hàm lượng sulfit Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 22/12/2014 08:36
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8353-2010 Thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định hàm lượng muối polyphosphat - Phương pháp sắc ký ion Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 22/12/2014 08:39
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8352-2010 Thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định hàm lượng histamin - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 22/12/2014 08:40
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8351-2010 Thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định các chất chuyên hóa của nhóm nitrofuran - Phương pháp sắc ký lỏng-khối phổ-khối phổ Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 22/12/2014 08:42
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8350-2010 Thủy sản và sản phẩm thủy - Xác định hàm lượng aflatoxin - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 22/12/2014 08:44
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8349-2010 Thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định dư lượng thuốc kháng sinh nhóm tetracycline - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 22/12/2014 08:46
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8348-2010 Thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định dư lượng thuốc kháng sinh nhóm penicillin - Phương pháp sắc lý lỏng hiệu năng cao Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 22/12/2014 08:47
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8347-2010 Thủy sản và các sản phẩm thủy sản - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm phospho hữu cớ - Phương pháp sắc ký khí Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 22/12/2014 08:48
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8346-2010 Thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định thuốc bảo vệ thực vật nhóm clo hữu cơ và polyclo biphenyl - Phương pháp sắc ký khí Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 22/12/2014 10:15
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8345-2010 Thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định dư lượng sulfonamit - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 22/12/2014 10:17
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8344-2010 Thủy sản và sản phẩm thủy sản (Phát hiện urê) Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 22/12/2014 10:29
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8343-2010 Thủy sản và sản phẩm thủy sản - Phát hiện axít boric và muối borat Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 22/12/2014 10:30
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8342- 2010 Thủy sản và sản phẩm thủy sản (Phát hiện salmonella) Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 22/12/2014 10:31
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8341-2010 Nhuyễn thể hai mảnh vỏ (Xác định hàm lượng độc tố gây tiêu chảy (DSP) - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 22/12/2014 10:33
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8340-2010 Nhuyễn thể hai mảnh vỏ (Xác định hàm lượng độc tố gây mất trí nhớ (ÁP) (Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (phần 1) Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 22/12/2014 10:34
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8339-2010 Nhuyễn thể hai mảnh vỏ (Xác định hàm lượng độc tố gây liệt cơ (PSP) (Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao) Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 22/12/2014 10:35
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8338-2010 Cá tra (Pangasius hypophthalmus) philê đông lạnh Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 22/12/2014 10:36
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8337-2010 Ghẹ miếng đông lạnh Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 22/12/2014 10:38
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8335-2010 Mực tươi đông lạnh ăn liền Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 22/12/2014 10:39
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7265-2009-06 Quy phạm thực hành đối với thủy sản và sản phẩm thủy sản - Phần 6 Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 23/12/2014 08:52
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7265-2009-05 Quy phạm thực hành đối với thủy sản và sản phẩm thủy sản - Phần 5 Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 23/12/2014 09:02
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7265-2009-04 Quy phạm thực hành đối với thủy sản và sản phẩm thủy sản - Phần 4 Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 23/12/2014 09:04
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7265-2009-03 Quy phạm thực hành đối với thủy sản và sản phẩm thủy sản - Phần 3 Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 23/12/2014 09:06
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7265-2009-02 Quy phạm thực hành đối với thủy sản và sản phẩm thủy sản - Phần 2 Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 23/12/2014 09:08
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7265-2009-01 Quy phạm thực hành đối với thủy sản và sản phẩm thủy sản - Phần 1 Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 23/12/2014 09:10
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5105-2009 Thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định hàm lượng tro Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 23/12/2014 09:21
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4546-2009 Tôm mũ ni đông lạnh Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 23/12/2014 09:23
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4381-2009 Tôm vỏ đông lạnh Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 23/12/2014 09:33
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3703-2009 Thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định hàm lượng chất béo Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 23/12/2014 09:35
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3702-2009 Thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định hàm lượng axít Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 23/12/2014 09:36
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3701-2009 Thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định hàm lượng natri clorua Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 23/12/2014 09:37
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7110-2008 Tôm hùm đông lạnh nhanh Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 23/12/2014 11:08
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9388:2014 Cá nước ngọt - Giống cá bỗng - Yêu cầu kỹ thuật Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 16/06/2015 14:57
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9389:2014 Giống tôm càng xanh - Yêu cầu kỹ thuật Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 16/06/2015 15:04
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10462:2014 Cá nước mặn - Giống cá song chấm nâu, cá giò - Yêu cầu kỹ thuật Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 16/06/2015 15:07
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10463:2014 Cá nước ngọt - Giống cá chim trắng - Yêu cầu kỹ thuật Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 16/06/2015 15:11
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10464:2014 Cá nước mặn - Giống cá chim vây vàng - Yêu cầu kỹ thuật Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 16/06/2015 15:47
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10465:2014 Giống ba ba - Yêu cầu kỹ thuật Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 16/06/2015 15:59
   THÔNG BÁO
   VIDEO
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
Trang thông tin điện tử Tổng cục Thủy sản
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Thủy sản
Cơ quan quản lý trang tin điện tử: Trung tâm Thông tin thủy sản – Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Trung tâm Thông tin thủy sản
Tel: 84.4.66805011 - Fax: 84.4.37245411   -  Email: ttam.bts@hn.vnn.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet số 264/GP-TTĐT, cấp ngày 15/12/2010
Khi sử dụng thông tin trên trang web này, đề nghị ghi rõ nguồn www.fistenet.gov.vn hoặc www.tongcucthuysan.gov.vn
Truy cập:     Online: