Chủ nhật, ngày 23 tháng 11 năm 2014
Các hành động

Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Lên một cấp
 Tiêu đề   Tác giả   Loại   Lần thay đổi cuối 
Thông Tư số: 47/2009/TT-BNNPTNT Lâm Đức Trung Bài viết 19/11/2014 15:01
Thông Tư số: 82/2009/TT-BNNPTNT Lâm Đức Trung Bài viết 19/11/2014 15:03
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-77:2011/BNNPTNT cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Lâm Đức Trung Tập tin 19/11/2014 15:06
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-78:2011/BNNPTNT thức ăn chăn nuôi - các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và mức giới hạn tối đa cho phép trong một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi Lâm Đức Trung Tập tin 19/11/2014 15:08
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-79:2011/BNNPTNT Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm - Quy trình kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ sinh thú y Lâm Đức Trung Tập tin 19/11/2014 15:10
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-80:2011/BNNPTNT Cơ sở nuôi trồng thủy sản thương phẩm - Điều kiện vệ sinh thú y Lâm Đức Trung Tập tin 19/11/2014 15:12
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01- 81:2011/BNNPTNT Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản giống - Điều kiện vệ sinh thú y Lâm Đức Trung Tập tin 19/11/2014 15:13
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-16:2012/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cơ sở sản xuất nước mắm - Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm Lâm Đức Trung Tập tin 19/11/2014 15:16
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02 - 17: 2012/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Cơ sở sản xuất thủy sản khô - Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm Lâm Đức Trung Tập tin 19/11/2014 15:19
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia: QCVN 02-18:2012/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cơ sở sản xuất sản phẩm thủy sản dạng mắm - Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm Lâm Đức Trung Tập tin 19/11/2014 15:21
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia: QCVN 12-1:2011/BYT Về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm Lâm Đức Trung Tập tin 19/11/2014 15:22
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia: QCVN 12-2:2011/BYT Về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng cao su tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm Lâm Đức Trung Tập tin 19/11/2014 15:23
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia: QCVN 12-3:2011/BYT Về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm Lâm Đức Trung Tập tin 19/11/2014 15:24
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia: QCVN 38:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh Lâm Đức Trung Tập tin 19/11/2014 15:24
Quyết định số: 1990/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 8 năm 2014 Về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 24/10/2014 15:33
Tiêu chuẩn Quốc gia 9586:2014 Cá nước ngọt - Yêu cầu kỹ thuật Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 24/10/2014 15:15
Tiêu chuẩn Quốc gia 9964:2014 Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 24/10/2014 15:17
Tiêu chuẩn Quốc gia 10301:2014 Thức ăn hỗn hợp cho cá giò và cá vược Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 24/10/2014 15:19
Tiêu chuẩn Quốc gia 9963:2014 Cá nước ngọt - Cá tra - Yêu cầu kỹ thuật Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 24/10/2014 15:21
Tiêu chuẩn Quốc gia 10257:2014 Tôm thẻ chân trắng - Tôm giống - Yêu cầu kỹ thuật Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 24/10/2014 15:23
Tiêu chuẩn Quốc gia 10300:2014 Thức ăn hỗn hợp cho cá tra và cá rô phi Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 24/10/2014 15:25
Tiêu chuẩn Quốc gia 10325:2014 Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 24/10/2014 15:28
Thông Tư số: 22/2014/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 7 năm 2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản Nguyễn Văn Linh Tập tin 19/11/2014 15:54
QCVN 02 - 19 : 2014/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Cơ sở nuôi tôm nước lợ - Điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 19/11/2014 15:59
QCVN 02 - 20 : 2014/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Cơ sở nuôi cá Tra (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) trong ao - Điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm Nguyễn Văn Linh Tin tức & sự kiện 19/11/2014 16:00
   THÔNG BÁO
   LIÊN KẾT WEBSITE
   VIDEO
 
Trang thông tin điện tử Tổng cục Thủy sản
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Thủy sản
Cơ quan quản lý trang tin điện tử: Trung tâm Thông tin thủy sản – Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Trung tâm Thông tin thủy sản
Tel: 84.4.66805011 - Fax: 84.4.37245411   -  Email: ttam.bts@hn.vnn.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet số 264/GP-TTĐT, cấp ngày 15/12/2010
Khi sử dụng thông tin trên trang web này, đề nghị ghi rõ nguồn www.fistenet.gov.vn hoặc www.tongcucthuysan.gov.vn
Truy cập:     Online: