Thứ ba, ngày 21 tháng 10 năm 2014
Các hành động

Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Lên một cấp
 Tiêu đề   Tác giả   Loại   Lần thay đổi cuối 
Thông Tư số: 47/2009/TT-BNNPTNT Lâm Đức Trung Bài viết 30/05/2012 04:59
Thông Tư số: 82/2009/TT-BNNPTNT Lâm Đức Trung Bài viết 30/05/2012 05:01
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01–77:2011/BNNPTNT CƠ SỞ SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI THƯƠNG MẠI - ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM Lâm Đức Trung Tập tin 30/05/2012 05:08
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-78:2011/BNNPTNT THỨC ĂN CHĂN NUÔI - CÁC CHỈ TIÊU VỆ SINH AN TOÀN VÀ MỨC GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP TRONG MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI Lâm Đức Trung Tập tin 30/05/2012 05:09
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-79:2011/BNNPTNT CƠ SỞ CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM - QUY TRÌNH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y Lâm Đức Trung Tập tin 30/05/2012 05:10
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-80:2011/BNNPTNT CƠ SỞ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN THƯƠNG PHẨM - ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y Lâm Đức Trung Tập tin 30/05/2012 05:11
QCVN 01- 81:2011/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỦY SẢN GIỐNG - ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y Lâm Đức Trung Tập tin 30/05/2012 05:12
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 02-16:2012/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC MẮM - ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM Lâm Đức Trung Tập tin 30/05/2012 05:13
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 02 - 17: 2012/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ SẢN XUẤT THỦY SẢN KHÔ - ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM Lâm Đức Trung Tập tin 30/05/2012 05:14
QCVN 02-18:2012/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ SẢN XUẤT SẢN PHẨM THỦY SẢN DẠNG MẮM – ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM Lâm Đức Trung Tập tin 30/05/2012 05:15
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 12-1:2011/BYT VỀ AN TOÀN VỆ SINH ĐỐI VỚI BAO BÌ, DỤNG CỤ BẰNG NHỰA TỔNG HỢP TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI THỰC PHẨM Lâm Đức Trung Tập tin 30/05/2012 05:16
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 12-2:2011/BYT VỀ VỆ SINH AN TOÀN ĐỐI VỚI BAO BÌ, DỤNG CỤ BẰNG CAO SU TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI THỰC PHẨM Lâm Đức Trung Tập tin 30/05/2012 05:16
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 12-3 : 2011/BYT VỀ VỆ SINH AN TOÀN ĐỐI VỚI BAO BÌ, DỤNG CỤ BẰNG KIM LOẠI TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI THỰC PHẨM Lâm Đức Trung Tập tin 30/05/2012 05:17
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 38:2011/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT BẢO VỆ ĐỜI SỐNG THỦY SINH Lâm Đức Trung Tập tin 30/05/2012 05:18
   THÔNG BÁO
   VIDEO
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
Trang thông tin điện tử Tổng cục Thủy sản
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Thủy sản
Cơ quan quản lý trang tin điện tử: Trung tâm Thông tin thủy sản – Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Trung tâm Thông tin thủy sản
Tel: 84.4.66805011 - Fax: 84.4.37245411   -  Email: ttam.bts@hn.vnn.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet số 264/GP-TTĐT, cấp ngày 15/12/2010
Khi sử dụng thông tin trên trang web này, đề nghị ghi rõ nguồn www.fistenet.gov.vn hoặc www.tongcucthuysan.gov.vn
Truy cập:     Online: