Thả cá bảo vệ, phát triển nguồn lợi thuỷ sản tại hồ Nhà Đường, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (29-11-2019)

Thực hiện Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Tổng cục Thuỷ sản và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về lĩnh vực phóng sinh, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản;  Kế hoạch bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản của UBND tỉnh Hà Tĩnh, sáng ngày 26/11/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh phối hợp với Ban Trị sự Trung ương Hội Phật giáo Hà Tĩnh, UBND huyện Can Lộc, Ban quản lý khu du lịch chùa Hương Tích, Ban Phật giáo chùa Hương Tích, các đơn vị liên quan cùng các tăng ni phật tử và nhân dân địa phương tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ Nhà Đường, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.      
Thả cá bảo vệ, phát triển nguồn lợi thuỷ sản tại hồ Nhà Đường, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Lễ thắp hương thả giống phóng sinh, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

Sau lễ thắp hương thả giống phóng sinh, các đơn vị đã tổ chức thả gần 2,5 tấn các loại cá giống truyền thống (mè, trôi, trắm, chép,…) xuống hồ nhà Đường  nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đây là dịp tuyên truyền đến các tăng ni, phật tử và người dân nâng cao  ý thức, trách nhiệm về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản thông qua hoạt động thả giống phóng sinh, góp phần vào việc bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học.  Đồng thời tuyên truyền, ngăn chặn các hành vi khai thác, sử dụng các loài thủy sản quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng, giảm thiểu sự phát tán của những loài thủy sinh ngoại lai xâm hại, có nguy cơ xâm hại ra môi trường.

 Việc thả giống phóng sinh,tái tạo nguồn lợi thủy sản là hoạt động hết sức thiết thực và có ý nghĩa, thể hiện vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chung tay  bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh./.

Một số hình ảnh thả cá tái tạo nguồn lợi thuỷ sản tại  hồ Nhà Đường, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc

 

Trần Hương –Chi cục Thuỷ sản

Ý kiến bạn đọc

Tin khác