Danh sách văn bản đang lấy ý kiến
Tiêu đề Nội dung Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Trạng thái Văn bản
Dự thảo 3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơ sở nuôi cá tra trong ao - Yêu cầu kỹ thuật bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm Dự thảo 3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơ sở nuôi cá tra trong ao - Yêu cầu kỹ thuật bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm 06/03/2018 05/05/2018 Dự thảo đang lấy ý kiến
Danh sách văn bản đã hết thời gian lấy ý kiến
Tiêu đề Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày kết thúc lấy ý kiến Trạng thái Tải văn bản
Dự thảo TCVN Lưới vây cá ngừ: Thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp và kỹ thuật khai thác 20/01/2018 20/03/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo TCVN: Quy trình bảo quản cá ngừ đại dương trên tàu câu cá ngừ đại dương 20/01/2018 20/03/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo TCVN thiết bị khai thác thủy sản: Lưới chụp thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp và kỹ thuật khai thác 15/01/2018 15/03/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá năm 2018 30/12/2017 28/02/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo 6 Quyết định 16/12/2017 13/02/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo 6 Đề án tổng thể phát triển ngành công nghiệp tôm Việt Nam đến năm 2030 13/12/2017 12/02/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo lần 1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - cá Tra bố mẹ, cá Tra giống - Yêu cầu chất lượng 28/11/2017 27/01/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo lần 1 Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất giống cá Tra 28/11/2017 27/01/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo quy định định mức kinh tế kỹ thuật về sản xuất giống cá rô phi lần 2 28/11/2017 27/01/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo quy định định mức kinh tế kỹ thuật về sản xuất giống nhuyễn thể lần 2 28/11/2017 27/01/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo quy định định mức kinh tế kỹ thuật về sản xuất giống tôm sú lần 2 28/11/2017 27/01/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo quy định định mức kinh tế kỹ thuật về sản xuất giống tôm thẻ chân trắng lần 2 28/11/2017 27/01/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo lần 1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Tôm biển - Tôm hùm giống - Yêu cầu kỹ thuật đảm bảo vệ sinh thú y và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 28/11/2017 27/01/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo lần 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giống tôm sú - Yêu cầu kỹ thuật 28/11/2017 27/01/2018 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quyết định Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển ngành công nghiệp tôm Việt Nam đến năm 2030 15/11/2017 31/12/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo 6 Luật Thủy sản (sửa đổi) 19/09/2017 27/09/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Báo cáo Giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi) 19/09/2017 27/09/2017 Bản nháp
Dự thảo Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (khai thác IUU) đến năm 2025 05/09/2017 20/09/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Tờ trình V/v phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo qui định (IUU fishing) đến năm 2025 05/09/2017 20/09/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo 2 Kế hoạch hành động quốc gia ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (Khai thác IUU) đến năm 2025 05/09/2017 20/09/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Trang 1/5