Danh sách văn bản đang lấy ý kiến
Tiêu đề Nội dung Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Trạng thái Văn bản
116 /KHCN&HTQT Vv xây dựng kế hoạch Tiêu chuẩn, quy chuẩn đến năm 2020 16/03/2017 15/05/2017 Dự thảo đang lấy ý kiến
Dự thảo Kế hoạch hành động Quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam 13/03/2017 12/05/2017 Dự thảo đang lấy ý kiến
Dự thảo Toàn văn Dự thảo quy trình nuôi tôm nước lợ 27/02/2017 26/04/2017 Dự thảo đang lấy ý kiến
Danh sách văn bản đã hết thời gian lấy ý kiến
Tiêu đề Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày kết thúc lấy ý kiến Trạng thái Tải văn bản
Dự thảo 4 Luật Thủy sản (Sửa đổi) 22/02/2017 22/04/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Đề án Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành thủy sản trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế 03/02/2017 02/04/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Đề án Khai thác Viễn dương 02/02/2017 01/04/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Đề án Khai thác Viễn dương 02/02/2017 01/04/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo 3 Luật Thủy sản (Sửa đổi) 24/01/2017 23/03/2017 Bản nháp
Dự thảo 2 Luật Thủy sản (Sửa đổi) 09/01/2017 08/03/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Luật Thủy sản (Sửa đổi) 28/12/2016 27/02/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Đề án Hệ thống thông tin Nghề cá 24/12/2016 23/02/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy chuẩn giống cá rô phi 22/12/2016 21/02/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo QCVN cá chép - Lần 2 22/12/2016 21/02/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Đề án Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Ngành Thủy sản trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới 05/12/2016 03/02/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo 02/12/2016 01/02/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo QCVN - Cơ sở kinh doanh thức ăn thủy sản - Điều kiện đảm bảo vệ sinh và bảo vệ môi trường 01/12/2016 31/01/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính Nhóm 1 30/11/2016 28/02/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo 04/11/2016 03/01/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo 04/11/2016 03/01/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo 04/11/2016 03/01/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo 01/11/2016 01/02/2016 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo 01/11/2016 01/02/2017 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo 27/10/2016 26/12/2016 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Trang 1/4