Danh sách văn bản đang lấy ý kiến
Tiêu đề Nội dung Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Trạng thái Văn bản
Danh sách văn bản đã hết thời gian lấy ý kiến
Tiêu đề Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày kết thúc lấy ý kiến Trạng thái Tải văn bản
Dư thảo TCVN Thực hành Nuôi trồng thủy sản tốt tại Việt Nam (VietGAP) 18/05/2020 18/08/2020 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Đề án sản xuất và xuất khẩu tôm hùm đến năm 2025 27/03/2020 17/04/2020 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo lần 1 TCVN - Bộ tiêu chuẩn lồng bẫy khai thác hải sản 06/03/2020 15/05/2020 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo TCVN 8393:2020 Vật liệu ngư cụ - Yêu cầu chất lượng 04/03/2020 03/05/2020 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo xin ý kiến về “Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản” 24/02/2020 24/05/2020 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy trình xử lý dữ liệu giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển 10/10/2019 15/10/2019 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 22/08/2019 24/08/2019 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Giống động vật thân mềm - Yêu cầu kỹ thuật 13/08/2019 12/10/2019 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Giống cá nước mặn, lợ - Yêu cầu kỹ thuật 13/08/2019 12/10/2019 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy trình "Xử lý dữ liệu giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên vượt qua ranh giới cho phép trên biển" 30/07/2019 10/08/2019 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quyết định V/v ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu giám sát tàu cá từ Trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá tại Tổng cục Thủy sản 21/06/2019 26/06/2019 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo lần 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - hỗn hợp khoáng (primix khoáng), hỗn hợp vitamin - Yêu cầu kỹ thuật 09/05/2019 08/07/2019 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Cá nước ngọt - Yêu cầu kỹ thuật 09/05/2019 08/07/2019 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo lần 4 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia - Cá nước ngọt - Yêu cầu kỹ thuật 09/05/2019 08/07/2020 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo xin ý kiến về “Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống giám sát tàu cá” 26/04/2019 04/05/2019 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Chương trình phát triển nuôi tôm bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long 01/03/2019 30/04/2019 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo Quyết định về việc Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật vận hành, duy tu, bảo dưỡng tàu cá vỏ thép 31/01/2019 31/03/2019 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo thuyết minh Đề án "Cấm, hạn chế hoạt động khai thác thủy sản có thời hạn ở vùng biển Việt Nam" 18/12/2018 18/02/2019 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo TCVN 2018 Thiết bị khai thác thủy sản: Lưới kéo đôi tầng đáy - Thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp, kỹ thuật khai thác 01/12/2018 31/01/2019 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Dự thảo TCVN 2018 Thiết bị khai thác thủy sản - Lưới rê đơn- Thông số kích thước cơ bản 01/12/2018 31/01/2019 Đã hết thời gian lấy ý kiến
Trang 1/7