Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
107/2017/NĐ-CP 15/09/2017 Sửa đổi Nghị định 193/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hợp tác xã Còn hiệu lực
36/2017/QĐ-UBND 14/09/2017 Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Còn hiệu lực
104/2017/NĐ-CP 14/09/2017 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều Còn hiệu lực
32/2017/QĐ-UBND 13/09/2017 Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Còn hiệu lực
30/2017/TT-BTNMT 11/09/2017 Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Còn hiệu lực
11/CT-UBND 05/09/2017 Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu những tháng cuối năm, nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành năm 2017 Còn hiệu lực
26/2017/QĐ-UBND 05/09/2017 Bảng giá đất điều chỉnh Bảng giá đất giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình kèm theo Quyết định 37/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Còn hiệu lực
73/2017/QĐ-UBND 01/09/2017 Quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, sống bằng nghề lâm nghiệp, nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo... Còn hiệu lực
3497/QĐ-BNN-TCTS 28/08/2017 Thành lập Tổ soan thảo sửa đổi bổ sung TT 50/2015 và TT số 25/2013 của BNN&PTNT Còn hiệu lực
100/2017/NĐ-CP 18/08/2017 Sửa đổi Nghị định 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản Còn hiệu lực
79/NQ-CP 18/08/2017 Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Còn hiệu lực
37/2017/QÐ-TTg 17/08/2017 Bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm. hàng hóa kiểm tra về chất lượng Còn hiệu lực
3379/QĐ-BNN-QLCL 15/08/2017 Ban hành chương trình kiểm soát cá da trơn xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ Còn hiệu lực
20/2017/QĐ-UBND 15/08/2017 Giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Còn hiệu lực
58/2017/QĐ-UBND 10/08/2017 Sửa đổi Quy định quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế kèm theo Quyết định 71/2014/QĐ-UBND Còn hiệu lực
74/NQ-CP 09/08/2017 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đồng Nai Còn hiệu lực
1159/QĐ-TTg 08/08/2017 Xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Bến Tre Còn hiệu lực
27/2017/QĐ-UBND 07/08/2017 Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2020 Còn hiệu lực
28/2017/QĐ-UBND 07/08/2017 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND về chính sách đối với Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 Còn hiệu lực
2358/QĐ-UBND 03/08/2017 Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang Còn hiệu lực
Trang 1/51