Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
92/NQ-CP 11/07/2018 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Tuyên Quang do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
90/NQ-CP 10/07/2018 Phiên họp Chính phủ với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2018 Còn hiệu lực
07/2018/TT-BNNPTNT 10/07/2018 Quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm Còn hiệu lực
821/QĐ-TTg 06/07/2018 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Còn hiệu lực
27/2018/QĐ-TTg 06/07/2018 Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
98/2018/NĐ-CP 05/07/2018 Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Còn hiệu lực
14/2018/TT-BCT 28/06/2018 Sửa đổi Thông tư 26/2014/TT-BCT quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Còn hiệu lực
84/NQ-CP 26/06/2018 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Hậu Giang do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
89/2018/NĐ-CP 25/06/2018 Hướng dẫn Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới Còn hiệu lực
56/2018/TT-BTC 25/06/2018 Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Còn hiệu lực
80/NQ-CP 19/06/2018 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
79/NQ-CP 19/06/2018 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Kiên Giang do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
14/2018/QĐ-UBND 19/06/2018 Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về Khí tượng  thủy  văn và Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Nam Còn hiệu lực
37/2018/QĐ-UBND 19/06/2018 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Còn hiệu lực
2346/QĐ-BNN-KHCN 19/06/2018 Công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT Còn hiệu lực
78/NQ-CP 18/06/2018 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Điện Biên Còn hiệu lực
15/CT-TTg 15/06/2018 Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
4527/CT-BNN-KH 14/06/2018 Đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2016-2020, và xây dựng kế hoạch, dự toán NSNN năm 2019 Còn hiệu lực
75/NQ-CP 13/06/2018 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hà Tĩnh Còn hiệu lực
2049/QĐ-BCT 12/06/2018 Chương trình hành động của Bộ Công Thương triển khai kết quả Hội nghị Tham tán Thương mại năm 2018 Còn hiệu lực
Trang 1/59