Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
678/QĐ-TTg 19/05/2017 Ban hành Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020 Còn hiệu lực
22/2017/QĐ-UBND 19/05/2017 Bổ sung Phụ lục 03 bộ Đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh kèm theo Quyết định 03/2017/QĐ-UBND Còn hiệu lực
21/2017/QĐ-UBND 15/05/2017 Quy định quản lý về An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Còn hiệu lực
15/2017/QĐ-TTg 12/05/2017 Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập Còn hiệu lực
59/2017/NĐ-CP 12/05/2017 Quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen Còn hiệu lực
31/2017/QĐ-UBND 11/05/2017 Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh... Còn hiệu lực
55/2017/NĐ-CP 09/05/2017 Quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra Còn hiệu lực
3727/CT-BNN-TCTS 05/05/2017 Tăng cường công tác quản lý khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển Còn hiệu lực
1537/QĐ-BCT 03/05/2017 Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để xét chọn, tuyển chọn thực hiện năm 2018 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Còn hiệu lực
18/2017/QĐ-UBND 03/05/2017 Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 32/2016/NQ-HĐND Quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh năm 2017-2018 Còn hiệu lực
15/CT-TTg 24/04/2017 Một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp Còn hiệu lực
1235/QĐ-UBND 24/04/2017 Phê duyệt "Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Còn hiệu lực
16/2017/QĐ-UBND 21/04/2017 Quy định giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Còn hiệu lực
09/2017/TT-BNNPTNT 17/04/2017 Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp Còn hiệu lực
43/2017/NĐ-CP 14/04/2017 Nhãn hàng hóa Còn hiệu lực
1371/QĐ-BNN-TCTS 12/04/2017 Phê duyệt "Đề án Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành thủy sản trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế" Còn hiệu lực
04/CT-UBND 11/04/2017 Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Còn hiệu lực
09/2017/QĐ-UBND 11/04/2017 Quy định mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo Quyết định 46/2015/QĐ-TTg do tỉnh Nam Định ban hành Còn hiệu lực
11/2017/QĐ-UBND 10/04/2017 Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Còn hiệu lực
1204/QĐ-BNN-TCTS 07/04/2017 Phê duyệt phương án đơn giản hóa "Nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến xuất khẩu thủy sản từ giai đoạn nuôi trồng, khai thác, nhập khẩu nguyên liệu, chế biến đến xuất khẩu" Còn hiệu lực
Trang 1/47