Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
3497/QĐ-BNN-TCTS 28/08/2017 Thành lập Tổ soan thảo sửa đổi bổ sung TT 50/2015 và TT số 25/2013 của BNN&PTNT Còn hiệu lực
3379/QĐ-BNN-QLCL 15/08/2017 Ban hành chương trình kiểm soát cá da trơn xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ Còn hiệu lực
3142/QĐ-BNN-TY 26/07/2017 Xuất hóa chất Chlorine 65% min dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế phòng chống dịch bệnh thủy sản Còn hiệu lực
3063/QĐ-BNN-TCTS 19/07/2017 Công bố cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá đủ điều kiện (đợt 7) Còn hiệu lực
5764/CT-BNN-KH 14/07/2017 Xây dựng kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, 3 năm 2018-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Còn hiệu lực
14/2017/TT-BNNPTNT 05/07/2017 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Còn hiệu lực
2648/QĐ-BNN-TCTS 22/06/2017 Công bố thủ tục hành chính thay thế và bị thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực thủy sản Còn hiệu lực
12/2017/TT-BNNPTNT 07/06/2017 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở sản xuất giống và nuôi cá rô phi Còn hiệu lực
2220/QĐ-BNN-TCTS 01/06/2017 Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội chợ cá tra và các sản phẩm thủy sản Việt Nam tại Hà Nội Còn hiệu lực
10/2017/TT-BNNPTNT 29/05/2017 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Còn hiệu lực
11/2017/TT-BNNPTNT 29/05/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Còn hiệu lực
3727/CT-BNN-TCTS 05/05/2017 Tăng cường công tác quản lý khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển Còn hiệu lực
09/2017/TT-BNNPTNT 17/04/2017 Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp Còn hiệu lực
1456/QĐ-BNN-QLCL 17/04/2017 Kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm đối với lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Còn hiệu lực
1371/QĐ-BNN-TCTS 12/04/2017 Phê duyệt "Đề án Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành thủy sản trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế" Còn hiệu lực
1204/QĐ-BNN-TCTS 07/04/2017 Phê duyệt phương án đơn giản hóa "Nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến xuất khẩu thủy sản từ giai đoạn nuôi trồng, khai thác, nhập khẩu nguyên liệu, chế biến đến xuất khẩu" Còn hiệu lực
1120/QÐ-BNN-TCCB 31/03/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Còn hiệu lực
1038/QĐ-BNN-TY 29/03/2017 Phê duyệt "Kế hoạch Quốc gia giám sát dịch bệnh trên tôm và cá tra phục vụ xuất khẩu, giai đoạn 2017-2020" Còn hiệu lực
07/2017/TT-BNNPTNT 21/03/2017 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia "Sản phẩm thuỷ sản - Cá tra phi lê đông lạnh" Còn hiệu lực
738/QĐ-BNN-KHCN 14/03/2017 Tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Còn hiệu lực
Trang 1/21