Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
16/2018/TT-BNNPTNT 29/10/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ... Còn hiệu lực
4031/QĐ-BNN-TCCB 16/10/2018 Ban hành danh mục thủ tục hành chính xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ NNPTNT năm 2018-2019 Còn hiệu lực
11/2018/TT-BNNPTNT 01/10/2018 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản - Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm" Còn hiệu lực
09/2018/TT-BNNPTNT 13/09/2018 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành Còn hiệu lực
3431/QĐ-BNN-TY 28/08/2018 Xuất hóa chất Chlorine 65% min dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Cà Mau phòng chống dịch bệnh thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Còn hiệu lực
07/2018/TT-BNNPTNT 10/07/2018 Quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm Còn hiệu lực
2346/QĐ-BNN-KHCN 19/06/2018 Công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT Còn hiệu lực
4527/CT-BNN-KH 14/06/2018 Đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2016-2020, và xây dựng kế hoạch, dự toán NSNN năm 2019 Còn hiệu lực
2033/QĐ-BNN-CN 04/06/2018 Công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Còn hiệu lực
665/QĐ-TTg 31/05/2018 Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Còn hiệu lực
04/2018/TT-BNNPTNT 03/05/2018 Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp Còn hiệu lực
987/QĐ-BNN-TCTS 20/03/2018 Phê duyệt đề án liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao vùng Đồng bằng sông Cửu Long Còn hiệu lực
816/QĐ-BNN-KH 07/03/2018 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Còn hiệu lực
387/QÐ-BNN-PC 27/02/2018 Công bố danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ NNPTNT tính đến hết ngày 31/12/2017 Còn hiệu lực
670/QĐ-BNN-TCTS 26/02/2018 Phê duyệt kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Còn hiệu lực
02/2018/TT-BNNPTNT 31/01/2018 Sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/TT-BNNPTNT, Thông tư 25/2013/TT-BNNPTNT, Thông tư 02/2006/TT-BTS, Thông tư 62/2008/TT-BNN và Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT Còn hiệu lực
03/2018/QĐ-UBND 02/01/2018 Quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ; quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Còn hiệu lực
28/2017/TT-BNNPTNT 25/12/2017 Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT Còn hiệu lực
4840/QĐ-BNN-TCTS 23/11/2017 Phê duyệt KH thực hiện một số giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của UBCA về KT bất hợp pháp không báo cáo không theo quy định Còn hiệu lực
24/2017/TT-BNNPTNT 15/11/2017 Ban hành bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Còn hiệu lực
Trang 1/23