Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
3727/CT-BNN-TCTS 05/05/2017 Tăng cường công tác quản lý khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển Còn hiệu lực
09/2017/TT-BNNPTNT 17/04/2017 Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp Còn hiệu lực
1371/QĐ-BNN-TCTS 12/04/2017 Phê duyệt "Đề án Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành thủy sản trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế" Còn hiệu lực
1204/QĐ-BNN-TCTS 07/04/2017 Phê duyệt phương án đơn giản hóa "Nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến xuất khẩu thủy sản từ giai đoạn nuôi trồng, khai thác, nhập khẩu nguyên liệu, chế biến đến xuất khẩu" Còn hiệu lực
1120/QÐ-BNN-TCCB 31/03/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Còn hiệu lực
1038/QĐ-BNN-TY 29/03/2017 Phê duyệt "Kế hoạch Quốc gia giám sát dịch bệnh trên tôm và cá tra phục vụ xuất khẩu, giai đoạn 2017-2020" Còn hiệu lực
07/2017/TT-BNNPTNT 21/03/2017 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia "Sản phẩm thuỷ sản - Cá tra phi lê đông lạnh" Còn hiệu lực
738/QĐ-BNN-KHCN 14/03/2017 Tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Còn hiệu lực
728/QĐ-BNN-CN 14/03/2017 Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực chăn nuôi Còn hiệu lực
655/QĐ-BNN-TCTS 09/03/2017 Phê duyệt Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2017-2020 Còn hiệu lực
608/QÐ-BNN-KH 03/03/2017 Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp Việt Nam Còn hiệu lực
05/2017/TT-BNNPTNT 01/03/2017 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Còn hiệu lực
04/2017/TT-BNNPTNT 24/02/2017 Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp Còn hiệu lực
350/QÐ-BNN-PC 15/02/2017 Công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Còn hiệu lực
02/2017/TT-BNNPTNT 13/02/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy định về kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu Còn hiệu lực
03/2017/TT-BNNPTNT 13/02/2017 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thuỷ sản Còn hiệu lực
266/QĐ-BNN-TTr 07/02/2017 Kế hoạch Năm cao điểm thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017 Còn hiệu lực
252/QĐ-BNN-TCCB 03/02/2017 Chương trình hành động thực hiện Quyết định 2185/QĐ-TTg về Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa Asean và Cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Còn hiệu lực
235/QĐ-BNN-QLCL 24/01/2017 Ban hành Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017 Còn hiệu lực
5436/QĐ-BNN-TCTS 27/12/2016 Phê duyệt và công bố 21 thiết kế tàu cá vỏ composite khai thác hải sản, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ Còn hiệu lực
Trang 1/21