Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
65/2017/TT-BTNMT 22/12/2017 Quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Còn hiệu lực
51/2017/QĐ-UBND 17/11/2017 Quy định quản lý hoạt động khai thác thủy sản;tại vùng biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh Còn hiệu lực
47/2017/TT-BTNMT 07/11/2017 Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Còn hiệu lực
30/2017/TT-BTNMT 11/09/2017 Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Còn hiệu lực
15/2017/TT-BTNMT 21/07/2017 Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Còn hiệu lực
65/2017/TT-BTC 27/06/2017 Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Còn hiệu lực
58/2017/TT-BTC 13/06/2017 Hướng dẫn chính sách hỗ trợ tài chính cho tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Còn hiệu lực
44/2017/TT-BTC 12/05/2017 Quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau. Còn hiệu lực
1537/QĐ-BCT 03/05/2017 Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để xét chọn, tuyển chọn thực hiện năm 2018 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Còn hiệu lực
1022/QĐ-BCT 24/03/2017 Phê duyệt Đề án "Quy hoạch phát triển thương mại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030" do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Còn hiệu lực
08/2017/TT-BGTVT 14/03/2017 Thông tư số 08/2017/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo động và chỉ báo trên tàu biển, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 1, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển... Còn hiệu lực
02/2017/TT-BTNMT 07/03/2017 Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Còn hiệu lực
4772/QĐ-BCT 06/12/2016 Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại Vành đai kinh tế vịnh Bắc bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Còn hiệu lực
284/2016/TT-BTC 14/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản Còn hiệu lực
285/2016/TT-BTC 14/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y Còn hiệu lực
22/2016/TT-BCT 03/10/2016 Thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Còn hiệu lực
26/2016/TT-BTNMT 29/09/2016 Quy định chi tiết tiêu chí phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo và hướng dẫn phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo Còn hiệu lực
21/2016/TT-BCT 20/09/2016 Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu. Còn hiệu lực
20/2016/TT-BTNMT 25/08/2016 Quy định về việc xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo Còn hiệu lực
10/2016/TT-BLĐTBXH 16/06/2016 SỬA ĐỔI ĐIỀU 1 THÔNG TƯ 20/2015/TT-BLĐTBXH VỀ DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TRỌNG ĐIỂM CẤP ĐỘ QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO CÁC NGHỀ: GIA CÔNG VÀ THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỘC; CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM); XÂY DỰNG CẦU Còn hiệu lực
Trang 1/6