Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
1022/QĐ-BCT 24/03/2017 Phê duyệt Đề án "Quy hoạch phát triển thương mại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030" do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Còn hiệu lực
08/2017/TT-BGTVT 14/03/2017 Thông tư số 08/2017/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo động và chỉ báo trên tàu biển, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 1, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển... Còn hiệu lực
02/2017/TT-BTNMT 07/03/2017 Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Còn hiệu lực
4772/QĐ-BCT 06/12/2016 Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại Vành đai kinh tế vịnh Bắc bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Còn hiệu lực
284/2016/TT-BTC 14/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản Còn hiệu lực
285/2016/TT-BTC 14/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y Còn hiệu lực
22/2016/TT-BCT 03/10/2016 Thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Còn hiệu lực
26/2016/TT-BTNMT 29/09/2016 Quy định chi tiết tiêu chí phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo và hướng dẫn phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo Còn hiệu lực
21/2016/TT-BCT 20/09/2016 Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu. Còn hiệu lực
20/2016/TT-BTNMT 25/08/2016 Quy định về việc xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo Còn hiệu lực
10/2016/TT-BLĐTBXH 16/06/2016 SỬA ĐỔI ĐIỀU 1 THÔNG TƯ 20/2015/TT-BLĐTBXH VỀ DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TRỌNG ĐIỂM CẤP ĐỘ QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO CÁC NGHỀ: GIA CÔNG VÀ THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỘC; CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM); XÂY DỰNG CẦU Còn hiệu lực
77/2016/TTLT-BTC-BKHCN 03/06/2016 Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Còn hiệu lực
43/2016/TT-BTC 03/03/2016 Sửa đổi Điều 5 Thông tư 116/2014/TT-BTC hướng dẫn về tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Còn hiệu lực
13/2016/TT-BTC 20/01/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 114/2014/BTC ngày 20 tháng 8 năm 2014 hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy... Còn hiệu lực
77/2015/TT-BTNMT 31/12/2015 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Còn hiệu lực
75/2015/TT-BTNMT 28/12/2015 Quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai. Còn hiệu lực
3290/QĐ-BKHCN 19/11/2015 Công bố Tiêu chuẩn quốc gia thiết bị khai thác thủy sản do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Còn hiệu lực
21/2015/TT-NHNN 16/11/2015 Hướng dẫn chính sách tín dụng, cho vay đóng mới, nâng cấp tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần; vay vốn để khai thác hải sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản Còn hiệu lực
38/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV 20/10/2015 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm nghiệm thủy sản Còn hiệu lực
4141/QĐ-BNN-KH 20/10/2015 Phê duyệt danh mục các dự án giống thủy sản sử dụng vốn sự nghiệp kinh tế giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Còn hiệu lực
Trang 1/5