Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
08/QĐ-BCT 04/01/2019 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Còn hiệu lực
4039/QĐ-BCT 25/10/2018 Ban hành Kế hoạch hành động của ngành công thương thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Còn hiệu lực
3922/QĐ-BCT 18/10/2018 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Còn hiệu lực
2903/QĐ-BCT 16/08/2018 "Chương trình hành động của ngành Công thương thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành Công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2018-2020, xét đến năm 2025" do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Còn hiệu lực
2049/QĐ-BCT 12/06/2018 Chương trình hành động của Bộ Công Thương triển khai kết quả Hội nghị Tham tán Thương mại năm 2018 Còn hiệu lực
652/QĐ-BGTVT 03/04/2018 Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành Còn hiệu lực
1537/QĐ-BCT 03/05/2017 Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để xét chọn, tuyển chọn thực hiện năm 2018 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Còn hiệu lực
1022/QĐ-BCT 24/03/2017 Phê duyệt Đề án "Quy hoạch phát triển thương mại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030" do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Còn hiệu lực
4772/QĐ-BCT 06/12/2016 Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại Vành đai kinh tế vịnh Bắc bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Còn hiệu lực
3290/QĐ-BKHCN 19/11/2015 Công bố Tiêu chuẩn quốc gia thiết bị khai thác thủy sản do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Còn hiệu lực
4141/QĐ-BNN-KH 20/10/2015 Phê duyệt danh mục các dự án giống thủy sản sử dụng vốn sự nghiệp kinh tế giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Còn hiệu lực
3019/QĐ-BTC 26/11/2014 Công bố thủ tục hành chính về cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính Còn hiệu lực
2764/QĐ-BTC 27/10/2014 Chấp thuận doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm khai thác hải sản Còn hiệu lực
1990/QĐ-BKHCN 04/08/2014 Công bố Tiêu chuẩn quốc gia Còn hiệu lực
1725/QĐ-BTC 23/07/2013 Sửa đổi Quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm tôm, cá kèm theo Quyết định 1042/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Còn hiệu lực
5078/QĐ-BCT 22/07/2013 Phê duyệt "Quy hoạch phát triển thương mại Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" Còn hiệu lực
3582/QĐ-BCT 03/06/2013 Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ Công thương ban hành Còn hiệu lực
1042/QĐ-BTC 08/05/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm tôm, cá ban hành kèm theo Quyết định số 3035/QĐ-BTC ngày 16/12/2011 do Bộ Tài chính ban hành Còn hiệu lực
1058/QĐ-BTC 08/05/2013 Phân bổ vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư dự án đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề nông thôn theo Nghị... Còn hiệu lực
48/QĐ-BTC 08/01/2013 Phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư dự án đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn do Bộ... Còn hiệu lực
Trang 1/2