Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
27/2019/TT-BGTVT 07/08/2019 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế Còn hiệu lực
07/2019/TT-BTNMT 05/07/2019 Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật Đo khống chế ảnh viễn thám Còn hiệu lực
03/2019/TT-BCT 22/01/2019 Quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Còn hiệu lực
04/2018/TT-BKHĐT 06/12/2018 Hướng dẫn Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Còn hiệu lực
43/2018/TT-BCT 15/11/2018 Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương Còn hiệu lực
104/2018/TT-BTC 14/11/2018 QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN CHI PHÍ CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG, HUY ĐỘNG TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM NGƯ DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH Còn hiệu lực
38/2018/TT-BCT 30/10/2018 Quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ Còn hiệu lực
14/2018/TT-BCT 28/06/2018 Sửa đổi Thông tư 26/2014/TT-BCT quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Còn hiệu lực
56/2018/TT-BTC 25/06/2018 Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Còn hiệu lực
44/2018/TT-BTC 07/05/2018 Sửa đổi Thông tư 285/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư 286/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong... Còn hiệu lực
12/2018/TT-NHNN 27/04/2018 Sửa đổi Thông tư 22/2014/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Còn hiệu lực
09/2018/TT-BTC 25/01/2018 Sửa đổi Thông tư 284/2016/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Còn hiệu lực
65/2017/TT-BTNMT 22/12/2017 Quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Còn hiệu lực
47/2017/TT-BTNMT 07/11/2017 Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Còn hiệu lực
30/2017/TT-BTNMT 11/09/2017 Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Còn hiệu lực
15/2017/TT-BTNMT 21/07/2017 Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Còn hiệu lực
65/2017/TT-BTC 27/06/2017 Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Còn hiệu lực
58/2017/TT-BTC 13/06/2017 Hướng dẫn chính sách hỗ trợ tài chính cho tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Còn hiệu lực
44/2017/TT-BTC 12/05/2017 Quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau. Còn hiệu lực
08/2017/TT-BGTVT 14/03/2017 Thông tư số 08/2017/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo động và chỉ báo trên tàu biển, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 1, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển... Còn hiệu lực
Trang 1/5