Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
73/2017/NĐ-CP 14/06/2017 Thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường Còn hiệu lực
68/2017/NĐ-CP 25/05/2017 Quản lý, phát triển cụm công nghiệp Còn hiệu lực
59/2017/NĐ-CP 12/05/2017 Quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen Còn hiệu lực
55/2017/NĐ-CP 09/05/2017 Quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra Còn hiệu lực
43/2017/NĐ-CP 14/04/2017 Nhãn hàng hóa Còn hiệu lực
41/2017/NĐ-CP 05/04/2017 Sửa đổi nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản Còn hiệu lực
39/2017/NĐ-CP 04/04/2017 Quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản Còn hiệu lực
33/2017/NĐ-CP 03/04/2017 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Còn hiệu lực
32/2017/NĐ-CP 31/03/2017 Tín dụng đầu tư của Nhà nước Còn hiệu lực
23/2017/NĐ-CP 13/03/2017 Sửa đổi Nghị định 162/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam Còn hiệu lực
30/NQ-CP 07/03/2017 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2017 Còn hiệu lực
21/2017/NĐ-CP 24/02/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp Còn hiệu lực
15/2017/NĐ-CP 17/02/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Còn hiệu lực
19-2017/NQ-CP 06/02/2017 Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
02/2017/NĐ-CP 09/01/2017 Cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh Còn hiệu lực
02/NQ-CP 06/01/2017 Ký Bản ghi nhớ về hợp tác Biển và Nghề cá giữa Việt Nam - Indonesia do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
113/NQ-CP 31/12/2016 Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2016 Còn hiệu lực
174/2016/NĐ-CP 30/12/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán Còn hiệu lực
172/2016/NĐ-CP 27/12/2016 Sửa đổi Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản Còn hiệu lực
155/2016/NĐ-CP 18/11/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Còn hiệu lực
Trang 1/6