Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
12/NQ-CP 05/02/2018 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Ninh Bình do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
15/2018/NĐ-CP 02/02/2018 Hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm Còn hiệu lực
17/2018/NĐ-CP 02/02/2018 Sửa đổi Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản Còn hiệu lực
14/2018/NĐ-CP 23/01/2018 Quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới Còn hiệu lực
04/NQ-CP 12/01/2018 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Vĩnh Long Còn hiệu lực
135/NQ-CP 26/12/2017 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Nam Định Còn hiệu lực
142/2017/NĐ-CP 11/12/2017 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải Còn hiệu lực
131/NQ-CP 06/12/2017 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2017 Còn hiệu lực
120/NQ-CP 17/11/2017 Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
117/NQ-CP 09/11/2017 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017 Còn hiệu lực
111/NQ-CP 23/10/2017 Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư theo Đề án 896 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
107/2017/NĐ-CP 15/09/2017 Sửa đổi Nghị định 193/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hợp tác xã Còn hiệu lực
104/2017/NĐ-CP 14/09/2017 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều Còn hiệu lực
100/2017/NĐ-CP 18/08/2017 Sửa đổi Nghị định 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản Còn hiệu lực
79/NQ-CP 18/08/2017 Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Còn hiệu lực
74/NQ-CP 09/08/2017 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đồng Nai Còn hiệu lực
90/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y Còn hiệu lực
88/2017/NÐ-CP 27/07/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức Còn hiệu lực
82/2017/NĐ-CP 17/07/2017 Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước do Thủ tướng Chính Phủ ban hành Còn hiệu lực
73/2017/NĐ-CP 14/06/2017 Thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường Còn hiệu lực
Trang 1/7