Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
199/QĐ-TTg 09/02/2018 Phê duyệt Phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến lý lịch tư pháp và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
78/QĐ-TTg 16/01/2018 Phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
2078/QĐ-TTg 22/12/2017 Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
45/CT-TTg 13/12/2017 Nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
38/CT-TTg 19/10/2017 Tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
1434/QĐ-TTg 22/09/2017 Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016 - 2020 Còn hiệu lực
37/2017/QÐ-TTg 17/08/2017 Bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm. hàng hóa kiểm tra về chất lượng Còn hiệu lực
1159/QĐ-TTg 08/08/2017 Xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Bến Tre Còn hiệu lực
29/CT-TTg 05/07/2017 Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
27/2017/QĐ-TTg 03/07/2017 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
887/QĐ-TTg 17/06/2017 Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Còn hiệu lực
24/CT-TTg 02/06/2017 Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
694/QĐ-TTg 24/05/2017 Thành lập và Quy chế hoạt động của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
678/QĐ-TTg 19/05/2017 Ban hành Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020 Còn hiệu lực
15/2017/QĐ-TTg 12/05/2017 Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập Còn hiệu lực
15/CT-TTg 24/04/2017 Một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp Còn hiệu lực
08/CT-TTg 14/03/2017 Triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
309/QĐ-TTg 09/03/2017 Sửa đổi Điều 1 và khoản 1 Điều 2 Quyết định 1880/QĐ-TTg về định mức bồi thường thiệt hại cho đối tượng tại tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
292/QĐ-TTg 06/03/2017 Về việc xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Trà Vinh Còn hiệu lực
284/QĐ-TTg 02/03/2017 Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
Trang 1/7