Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
43/2018/QĐ-TTg 01/11/2018 Ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam Còn hiệu lực
25/CT-TTg 31/08/2018 Một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
1051/QĐ-TTg 21/08/2018 Xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Kiên Giang Còn hiệu lực
1047/QĐ-TTg 17/08/2018 Phê duyệt Đề án phát triển nghề khai thác viễn dương và tổ chức đưa ngư dân đi khai thác hải sản ở vùng biển một số nước Còn hiệu lực
869/QĐ-TTg 16/07/2018 Thành lập Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu Còn hiệu lực
821/QĐ-TTg 06/07/2018 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Còn hiệu lực
27/2018/QĐ-TTg 06/07/2018 Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
15/CT-TTg 15/06/2018 Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
665/QĐ-TTg 31/05/2018 Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Còn hiệu lực
666/QĐ-TTg 31/05/2018 Phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La Còn hiệu lực
13/CT-TTg 24/05/2018 Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
553/QĐ-TTg 15/05/2018 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Còn hiệu lực
507/QĐ-TTg 10/05/2018 Xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Bạc Liêu do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
444/QĐ-TTg 26/04/2018 Xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh: Trà Vinh, Bến Tre do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
390/QĐ-TTg 11/04/2018 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
388/QĐ-TTg 10/04/2018 Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
09/CT-TTg 04/04/2018 Nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tình trạng lô hàng  thủy sản  Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo, trả về do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
322/QĐ-TTg 21/03/2018 Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
286/QĐ-TTg 09/03/2018 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
11/2018/QĐ-TTg 01/03/2018 Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
Trang 1/8