Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
678/QĐ-TTg 19/05/2017 Ban hành Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020 Còn hiệu lực
15/2017/QĐ-TTg 12/05/2017 Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập Còn hiệu lực
15/CT-TTg 24/04/2017 Một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp Còn hiệu lực
08/CT-TTg 14/03/2017 Triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
309/QĐ-TTg 09/03/2017 Sửa đổi Điều 1 và khoản 1 Điều 2 Quyết định 1880/QĐ-TTg về định mức bồi thường thiệt hại cho đối tượng tại tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
292/QĐ-TTg 06/03/2017 Về việc xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Trà Vinh Còn hiệu lực
284/QĐ-TTg 02/03/2017 Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
254/QĐ-TTg 22/02/2017 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
131/QĐ-TTg 25/01/2017 Phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
12/QĐ-TTg 06/01/2017 Phê duyệt Đề án Xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảm an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị,... Còn hiệu lực
54/2016/QĐ-TTg 19/12/2016 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã Còn hiệu lực
2419/QĐ-TTg 13/12/2016 Phê duyệt Đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất Còn hiệu lực
2187/QĐ-TTg 15/11/2016 Xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Bến Tre do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
2185/QĐ-TTg 14/11/2016 Phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
47/2016/QĐ-TTg 31/10/2016 Thí điểm cơ chế hỗ trợ một lần sau đầu tư theo quy định tại Nghị định 89/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
2009/QĐ-TTg 21/10/2016 Xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Cà Mau Còn hiệu lực
1997/QĐ-TTg 18/10/2016 Phê duyệt Chương trình phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
1980/QĐ-TTg 17/10/2016 Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Còn hiệu lực
43/2016/QĐ-TTg 17/10/2016 Ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia Còn hiệu lực
1936/QĐ-TTg 11/10/2016 Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
Trang 1/7