Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
2688/QĐ-BNN-TCCB 16/06/2021 Thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Còn hiệu lực
2590/QĐ-UBND 14/06/2021 Thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Còn hiệu lực
08/2021/QĐ-UBND 14/06/2021 Quy định về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái Còn hiệu lực
1422/QĐ-UBND 14/06/2021 Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Còn hiệu lực
630/QĐ-UBND 14/06/2021 Công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ thực vật, thú y, chăn nuôi, lâm nghiệp, quản lý chất lượng nông lâm sản thuỷ sản kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, khoa học công nghệ và môi trường thuộc thẩm quyền... Còn hiệu lực
02/2021/TT-BCT 11/06/2021 Quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len do Bộ Công thương ban hành Còn hiệu lực
2547/QĐ-BNN-KH 08/06/2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Còn hiệu lực
889/QĐ-TTg 07/06/2021 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
02/2021/TT-BNNPTNT 07/06/2021 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Còn hiệu lực
1014/QĐ-UBND 02/06/2021 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp và lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận Còn hiệu lực
1893/QĐ-UBND 01/06/2021 Quy chế phối hợp quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang thuộc thành phố Đà Nẵng Còn hiệu lực
40/2021/TT-BTC 01/06/2021 Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành Còn hiệu lực
11/2021/QĐ-UBND 31/05/2021 Định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Còn hiệu lực
1078/QĐ-BTNMT 31/05/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường Còn hiệu lực
55/2021/NĐ-CP 24/05/2021 Sửa đổi Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Còn hiệu lực
53/2021/NĐ-CP 21/05/2021 Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2021-2022 Còn hiệu lực
1105/QĐ-UBND 20/05/2021 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bến Tre Còn hiệu lực
08/2021/QĐ-UBND 20/05/2021 Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển 05 năm (2021-2025) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Còn hiệu lực
33/2021/TT-BTC 17/05/2021 Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành Còn hiệu lực
517/QĐ-UBND 17/05/2021 Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2021 Còn hiệu lực
Trang 1/87