Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
07/QĐ-BGTVT 07/01/2021 Kế hoạch hành động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải Còn hiệu lực
49/CT-BNN-TCTS 06/01/2021 Tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Còn hiệu lực
01/2021/QĐ-TTg 05/01/2021 Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
39/2020/QĐ-UBND 28/12/2020 Quy định về giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Còn hiệu lực
21/2020/QĐ-UBND 21/12/2020 Quy định về tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển tại tỉnh Quảng Nam Còn hiệu lực
36/2020/QĐ-TTg 19/12/2020 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành Còn hiệu lực
36/2020/QĐ-UBND 18/12/2020 Quy định về hạn mức giao đất ở, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng, công nhận diện tích đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa và xử lý một số trường hợp trong công tác cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà... Còn hiệu lực
88/2020/QĐ-UBND 18/12/2020 Sửa đổi Bảng giá đất định kỳ 5 năm (năm 2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định Còn hiệu lực
29/2020/QĐ-UBND 17/12/2020 Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Còn hiệu lực
29/2020/QĐ-UBND 17/12/2020 Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau Còn hiệu lực
5590/QĐ-UBND 15/12/2020 Phê duyệt, bãi bỏ quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
85/NQ-HĐND 15/12/2020 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 5 năm 2021-2025 do tỉnh Tuyên Quang ban hành Còn hiệu lực
24/2020/QĐ-UBND 14/12/2020 Quy định về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Còn hiệu lực
2907/QĐ-UBND 14/12/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang Còn hiệu lực
145/2020/NĐ-CP 14/12/2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động Còn hiệu lực
28/2020/QĐ-UBND 14/12/2020 Quy định về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Cà Mau Còn hiệu lực
23/2020/NQ-HĐND 13/12/2020 Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Còn hiệu lực
900/QĐ-UBND 11/12/2020 Công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh Ninh Bình Còn hiệu lực
73/NQ-HĐND 10/12/2020 Kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 Còn hiệu lực
13/2020/NQ-HĐND 10/12/2020 Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Còn hiệu lực
Trang 1/82