Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
22/2017/QĐ-UBND 19/05/2017 Bổ sung Phụ lục 03 bộ Đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh kèm theo Quyết định 03/2017/QĐ-UBND Còn hiệu lực
21/2017/QĐ-UBND 15/05/2017 Quy định quản lý về An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Còn hiệu lực
31/2017/QĐ-UBND 11/05/2017 Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh... Còn hiệu lực
18/2017/QĐ-UBND 03/05/2017 Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 32/2016/NQ-HĐND Quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh năm 2017-2018 Còn hiệu lực
1235/QĐ-UBND 24/04/2017 Phê duyệt "Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Còn hiệu lực
16/2017/QĐ-UBND 21/04/2017 Quy định giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Còn hiệu lực
04/CT-UBND 11/04/2017 Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Còn hiệu lực
09/2017/QĐ-UBND 11/04/2017 Quy định mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo Quyết định 46/2015/QĐ-TTg do tỉnh Nam Định ban hành Còn hiệu lực
11/2017/QĐ-UBND 10/04/2017 Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Còn hiệu lực
259/QĐ-UBND 07/04/2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 17-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới Còn hiệu lực
1066/QĐ-UBND 05/04/2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 08-CTr/TU về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 do tỉnh An Giang ban hành Còn hiệu lực
1209/QĐ-UBND 05/04/2017 Phê duyệt Đề cương Đề án phát triển cây trồng, vật nuôi và những sản phẩm đặc sản có lợi thế phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định đến năm 2025 Còn hiệu lực
137/QĐ-SNN 03/04/2017 Phê duyệt kế hoạch, dự toán kiểm tra, giám sát chất lượng VSATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2017 Còn hiệu lực
882/QĐ-UBND 03/04/2017 Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa Còn hiệu lực
09/2017/QĐ-UBND 28/03/2017 Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Còn hiệu lực
10/2017/QĐ-UBND 24/03/2017 Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn do tỉnh Hòa Bình ban hành Còn hiệu lực
19/2017/QĐ-UBND 23/03/2017 Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
03/CT-UBND 14/03/2017 Thực hiện nhiệm vụ Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 2 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành Còn hiệu lực
699/QĐ-UBND 07/03/2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về Phát triển nông nghiệp - nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020 Còn hiệu lực
281/QĐ-UBND 03/03/2017 Phê duyệt Kế hoạch năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Còn hiệu lực
Trang 1/9