Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
1961/QĐ-UBND 12/08/2019 Danh mục ngành hàng, sản phẩm ưu tiên hỗ trợ trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang Còn hiệu lực
17/2019/QĐ-UBND 05/08/2019 Bãi bỏ Quyết định 33/2012/QĐ-UBND quy định về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Còn hiệu lực
22/2019/QĐ-UBND 05/08/2019 Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Còn hiệu lực
24/2019/QĐ-UBND 02/08/2019 Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn huyện, thành phố Hải Phòng năm 2019 Còn hiệu lực
16/2019/QĐ-UBND 02/08/2019 Quy định về mật độ, định mức, đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, hoa màu, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Còn hiệu lực
06/2019/NQ-HĐND 19/07/2019 Phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Còn hiệu lực
03/2019/NQ-HĐND 12/07/2019 Quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Còn hiệu lực
22/2019/QĐ-UBND 12/07/2019 Quy định về tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng Còn hiệu lực
1354/QĐ-UBND 10/07/2019 Đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang Còn hiệu lực
12/2019/QĐ-UBND 08/07/2019 Sửa đổi Quyết định 23/2014/QĐ-UBND quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Còn hiệu lực
14/2019/QĐ-UBND 05/07/2019 Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
11/2019/QĐ-UBND 04/07/2019 Qquy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu Còn hiệu lực
1921/QĐ-UBND 03/07/2019 Công bố thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ cấp xã tỉnh Bình Dương Còn hiệu lực
24/2019/QĐ-UBND 02/07/2019 Phân công, phân cấp thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản không... Còn hiệu lực
18/QĐ-UBND 25/06/2019 Ban hành Quy đinh phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Còn hiệu lực
09/2019/QĐ-UBND 18/06/2019 Quy định cơ quan thẩm định cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện ATTP và cơ quan quản lý các cơ sở SXKD nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP tỉnh... Còn hiệu lực
1037/QĐ-UBND 03/06/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở, ngành tỉnh Trà Vinh Còn hiệu lực
23/2019/QĐ-UBND 29/05/2019 Quy định cơ quan thẩm định cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phân công, phân cấp cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản Còn hiệu lực
18/2019/QĐ-UBND 20/05/2019 Quy chế quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Ninh Bình Còn hiệu lực
822/QĐ-UBND 15/05/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau Còn hiệu lực
Trang 1/19