Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
37/2019/QĐ-UBND 25/11/2019 Phân công cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sả xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; cơ quan quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an... Còn hiệu lực
27/2019/QĐ-UBND 21/11/2019 Sửa đổi Điều 3 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định 68/2015/QĐ-UBND Còn hiệu lực
44/2019/QĐ-UBND 21/11/2019 Quy định về phân công, phân cấp cơ quan thẩm định, cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Nam Định Còn hiệu lực
2778/QĐ-UBND 19/11/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang Còn hiệu lực
58/2019/QĐ-UBND 18/11/2019 Quy định về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm,  thủy sản  thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang Còn hiệu lực
21/CT-UBND 14/11/2019 Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật vụ Đông Xuân do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Còn hiệu lực
1273/QĐ-UBND 11/11/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang Còn hiệu lực
2154/QĐ-UBND 06/11/2019 Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn Còn hiệu lực
35/2019/QĐ-UBND 05/11/2019 Quy định về tiêu chí đặc thù đối với đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa; quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán,... Còn hiệu lực
45/2019/QĐ-UBND 18/10/2019 Quy định về xây dựng, thẩm định, phê duyệt chương trình, kế hoạch, đề án và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Long An Còn hiệu lực
38/2019/QĐ-UBND 18/10/2019 Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Còn hiệu lực
5820/QĐ-UBND 18/10/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
28/2019/QĐ-UBND 14/10/2019 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Còn hiệu lực
354/QĐ-UBND 08/10/2019 Phê duyệt Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Còn hiệu lực
17/2019/QĐ-UBND 07/10/2019 Quy chế khen thưởng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
55/2019/QĐ-UBND 03/10/2019 Bãi bỏ Quyết định 51/2017/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động khai thủy sản tại vùng biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh Còn hiệu lực
31/2019/NQ-HĐND 02/10/2019 Bổ sung Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10ha đất lúa, dưới 20ha đất rừng phòng hộ, dưới 50ha đất rừng sản xuất phát sinh trong năm... Còn hiệu lực
2033/QĐ-UBND 23/09/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Còn hiệu lực
34/2019/QĐ-UBND 20/09/2019 Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hải Phòng Còn hiệu lực
30/2019/QĐ-UBND 16/09/2019 Quy định về phân cấp và phân công nhiệm vụ quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa... Còn hiệu lực
Trang 1/21