Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
26/2018/QĐ-UBND 16/07/2018 Quy định về quản lý, sử dụng quỹ đất do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý trên địa bàn tỉnh Lai Châu Còn hiệu lực
02/2018/NQ-HĐND 13/07/2018 Sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND thông qua Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020 Còn hiệu lực
01/2018/NQ-HĐND 13/07/2018 Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành Còn hiệu lực
36/2018/NQ-HĐND 13/07/2018 Quy định về mức hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Còn hiệu lực
22/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Quy định về mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Long An Còn hiệu lực
19/2018/QĐ-UBND 12/07/2018 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do thành phố Hải Phòng ban hành Còn hiệu lực
68/2018/NQ-HĐND 11/07/2018 Sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Còn hiệu lực
22/2018/QĐ-UBND 10/07/2018 Quy định việc thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; chấp thuận địa điểm đầu tư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Còn hiệu lực
18/2018/NQ-HĐND 10/07/2018 Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang Còn hiệu lực
904/QĐ-UBND 06/07/2018 Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2018 Còn hiệu lực
14/2018/QĐ-UBND 19/06/2018 Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về Khí tượng  thủy  văn và Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Nam Còn hiệu lực
37/2018/QĐ-UBND 19/06/2018 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Còn hiệu lực
05/2018/QĐ-UBND 06/06/2018 Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
07/2018/QĐ-UBND 18/05/2018 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ Còn hiệu lực
957/QĐ-UBND 14/05/2018 Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động Khí tượng  thủy  văn và Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Phú Yên Còn hiệu lực
29/2018/QĐ-UBND 14/05/2018 Quy định về quản lý, sử dụng và cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế Còn hiệu lực
11/2018/QĐ-UBND 14/05/2018 Quy định về mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Còn hiệu lực
15/2018/QĐ-UBND 11/05/2018 Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Yên Còn hiệu lực
1015/QĐ-UBND 08/05/2018 Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh An Giang Còn hiệu lực
08/2018/QĐ-UBND 04/05/2018 Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Còn hiệu lực
Trang 1/15