Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
09/2019/QĐ-UBND 18/03/2019 Quy định về mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng Còn hiệu lực
05/2019/QĐ-UBND 18/03/2019 Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 làm căn cứ xác định giá đất cho trường hợp sử dụng đất được pháp luật quy định trên địa bàn Thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
1238/QĐ-UBND 18/03/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
05/2019/QĐ-UBND 12/03/2019 Quy định về điều kiện nuôi tôm nước lợ siêu thâm canh, công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Còn hiệu lực
04/2019/QĐ-UBND 11/03/2019 Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương Còn hiệu lực
540/QĐ-UBND 07/03/2019 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ Còn hiệu lực
07/2019/QĐ-UBND 01/03/2019 Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên Còn hiệu lực
376/QĐ-UBND 26/02/2019 Công bố bãi bỏ quy hoạch hàng hóa, dịch vụ sản phẩm cụ thể theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch do tỉnh Lâm Đồng ban hành Còn hiệu lực
08/2019/QĐ-UBND 14/02/2019 Điều kiện, tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, điều kiện xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2020 Còn hiệu lực
10/2019/QĐ-UBND 01/02/2019 Quy định về hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Còn hiệu lực
10/2019/QĐ-UBND 01/02/2019 Quy định về hỗ trợ để khôi phục  sản  xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Còn hiệu lực
01/2019/QĐ-UBND 15/01/2019 Quy định về tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Còn hiệu lực
03/2019/QĐ-UBND 10/01/2019 Sửa đổi quy định chi tiết nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 2680/2014/QĐ-UBND Còn hiệu lực
02/2019/QĐ-UBND 07/01/2019 Quy định về nội dung, mức hỗ trợ đầu tư áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Còn hiệu lực
11/QĐ-UBND 07/01/2019 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2018 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh ban hành Còn hiệu lực
01/QĐ-UBND 02/01/2019 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh An Giang Còn hiệu lực
43/2018/QĐ-UBND 10/12/2018 Bãi bỏ một số Quyết định trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Còn hiệu lực
143/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 Quy định về chính sách hỗ trợ liên kết  sản  xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Còn hiệu lực
2961/QĐ-UBND 23/11/2018 Công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực phát triển nông thôn, lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang Còn hiệu lực
2377/QĐ-UBND 19/11/2018 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng Còn hiệu lực
Trang 1/18