Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
02/2020/QĐ-UBND 09/01/2020 Sửa đổi Quyết định 09/2018/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai Còn hiệu lực
67/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 Quy định về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang Còn hiệu lực
38/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương Còn hiệu lực
53/2019/QĐ-UBND 18/12/2019 Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Còn hiệu lực
50/2019/QĐ-UBND 18/12/2019 Quy định về Đơn giá cây trồng, vật nuôi là thủy sản, chi phí đầu tư trên đất và mặt nước nuôi trồng thủy sản phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng Còn hiệu lực
26/2019/QĐ-UBND 17/12/2019 Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Còn hiệu lực
30/2019/QĐ-UBND 12/12/2019 Bãi bỏ Quyết định 18/2008/QĐ-UBND và 193/2008/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành Còn hiệu lực
20/2019/NQ-HĐND 11/12/2019 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành Còn hiệu lực
34/2019/NQ-HĐND 11/12/2019 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 do tỉnh Lào Cai ban hành Còn hiệu lực
44/2019/NQ-HĐND 11/12/2019 Quy định về định mức hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020 Còn hiệu lực
20/2019/NQ-HĐND 11/12/2019 Thông qua Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Còn hiệu lực
08/2019/NQ-HĐND 10/12/2019 Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 Còn hiệu lực
53/NQ-HĐND 10/12/2019 Phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương cho dự án thuộc danh mục dự án sử dụng dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản 10.000 tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn bố trí cho dự án... Còn hiệu lực
46/NQ-HĐND 10/12/2019 Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Còn hiệu lực
17/2019/NQ-HĐND 10/12/2019 Thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 – 2024 Còn hiệu lực
50/NQ-HĐND 10/12/2019 Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành Còn hiệu lực
159/NQ-HĐND 07/12/2019 Phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020 Còn hiệu lực
298/2019/NQ-HĐND 07/12/2019 Thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Còn hiệu lực
24/2019/NQ-HĐND 06/12/2019 Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau Còn hiệu lực
53/2019/QĐ-UBND 06/12/2019 Quyết định trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Còn hiệu lực
Trang 1/22