Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
11/2017/QĐ-UBND 10/04/2017 Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Còn hiệu lực
1066/QĐ-UBND 05/04/2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 08-CTr/TU về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 do tỉnh An Giang ban hành Còn hiệu lực
137/QĐ-SNN 03/04/2017 Phê duyệt kế hoạch, dự toán kiểm tra, giám sát chất lượng VSATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2017 Còn hiệu lực
09/2017/QĐ-UBND 28/03/2017 Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Còn hiệu lực
10/2017/QĐ-UBND 24/03/2017 Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn do tỉnh Hòa Bình ban hành Còn hiệu lực
19/2017/QĐ-UBND 23/03/2017 Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
03/CT-UBND 14/03/2017 Thực hiện nhiệm vụ Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 2 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành Còn hiệu lực
699/QĐ-UBND 07/03/2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về Phát triển nông nghiệp - nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020 Còn hiệu lực
281/QĐ-UBND 03/03/2017 Phê duyệt Kế hoạch năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Còn hiệu lực
647/QĐ-UBND 03/03/2017 Công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dưới hình thức "Bản sao y bản chính"theo Quyết định 4559/QĐ-BNN-TY do tỉnh Bình Định ban hành Còn hiệu lực
364/QĐ-UBND 02/03/2017 Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017 do tỉnh Ninh Bình ban hành Còn hiệu lực
857/QĐ-UBND 01/03/2017 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
855/QĐ-UBND 01/03/2017 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016 Còn hiệu lực
584/QĐ-UBND 01/03/2017 Thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020 Còn hiệu lực
51-KH/UBND 24/02/2017 Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2017 Còn hiệu lực
356/QĐ-UBND 22/02/2017 Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La Còn hiệu lực
508/QĐ-UBND 20/02/2017 Kế hoạch hành động năm cao điểm hành động vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Còn hiệu lực
100/QĐ-UBND 17/02/2017 Ban hành kế hoạch hành động thực hiện "Năm an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017" địa bàn tỉnh Gia Lai Còn hiệu lực
06/2017/QĐ-UBND 17/02/2017 Quy định về quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương Còn hiệu lực
362/QĐ-UBND 17/02/2017 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ Còn hiệu lực
Trang 1/9