Tổng cục Thủy sản làm việc với IUCN về Dự án GEF7: Tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học và Phát triển thủy sản bền vững (19-09-2018)

Sáng ngày 19/9 tại Hà Nội, Tổng cục Thủy sản đã có buổi làm việc với đại diện Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) về Dự án Tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học và Phát triển thủy sản bền vững trong khuôn khổ GEF 7. Đại diện IUCN có ông Jake Brunner, điều phối chương trình tại Việt Nam và bà Bùi Thị Thu Hiền.
Tổng cục Thủy sản làm việc với IUCN về Dự án GEF7: Tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học và Phát triển thủy sản bền vững

IUCN đã có quá trình làm việc lâu dài với Tổng cục Thủy sản và mong muốn mở rộng mối quan hệ hợp tác bền chặt với Tổng cục Thủy sản. Thông qua lời đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với IUCN về việc đề xuất dự án nằm trong khuôn khổ GEF 7 dự kiến sẽ được đệ trình lên Ban thư ký GEF trong thời gian tới, IUCN và Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đã đề xuất triển khai dự án nhằm tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển thủy sản bền vững thông qua tích hợp việc quản lý tổng hợp vùng bờ và quản lý khu bảo tồn biển.

Trong bối cảnh một số văn bản quy phạm pháp luật mới được thông qua và sẽ có hiệu lực trong thời gian tới, đặc biệt là Luật Thủy sản 2017 và Luật Quy hoạch 2017, đồng thời nhận thấy sự chồng chéo giữa các quy định về bảo tồn biển và khu vực khai thác thủy sản, IUCN nhận thấy đây là thời điểm thích hợp để triển khai dự án thí điểm nâng cao hiệu quả quản lý của mạng lưới các khu bảo tồn biển tại Việt Nam, tích hợp quản lý vùng bờ biển và các khu bảo tồn biển vào mục tiêu quản lý không gian biển. Mục tiêu chính của dự án nhằm hạn chế và kiểm soát khai thác bất hợp pháp, phục hồi trữ lượng và bảo tồn đa dạng sinh học. Dự án đề xuất hoạt động cho cả cấp trung ương và địa phương, đặc biệt tiến hành thí điểm tại một số khu vực bảo tồn biển trọng yếu, có sự đa dạng sinh học cao, dưới sự điều phối và quản lý của cả Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sau khi nghe bài trình bày tóm tắt của đại diện IUCN, phía Tổng cục Thủy sản đã có nhiều ý kiến trao đổi, đề xuất, cụ thể Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản đề nghị xác định phạm vi khu vực thí điểm dự án có tính đến phương pháp tiếp cận hệ sinh thái, mở rộng phạm vi thí điểm ra các khu vực lân cận cùng nằm trong hệ sinh thái. Ngoài ra, với mục tiêu và cách tiếp cận đồng quản lý trong thực hiện dự án, cần thu hút sự quan tâm, tham gia của các bên liên quan, đặc biệt là các chủ thể trực tiếp sử dụng nguồn tài nguyên biển như ngư dân, chủ thể tiến hành hoạt động kinh doanh – du lịch có sử dụng nguồn tài nguyên biển, kêu gọi trách nhiệm của các bên có liên quan tham gia vào dự án nhằm mang lại hiệu quả triển khai cao nhất. Bên cạnh đó, thông qua kết quả triển khai dự án tại các địa điểm thử nghiệm, có thể chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng mô hình đồng quản lý, đặc biệt tập trung vào việc triển khai điều khoản Đồng quản lý được quy định trong Luật Thủy sản 2017.

Kết thúc buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Nguyễn Quang Hùng đã giao Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản tiếp tục phối hợp với IUCN nghiên cứu và tham mưu nhằm hoàn thiện đề xuất dự án và sớm triển khai khi dự án được phê duyệt.

Hương Trà

Ý kiến bạn đọc

Tin khác