Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản (04-11-2019)

Ngày 22/10/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.
Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản
Ảnh minh họa

Theo đó, Thông tư số 11/2019/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Điểm G, Khoản 2, Điều 1 của Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT, chi tiết như sau.

Trường hợp sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu gián tiếp từ tàu đánh bắt hải sản nước ngoài chuyển tải tại các cảng trung chuyển của nước ngoài về Việt Nam thì ngoài các tài liệu quy định tại các điểm a, c, d và e của khoản này, doanh nghiệp bổ sung Giấy khai báo thông tin chuyển tải (do doanh nghiệp tự khai) theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này hoặc Bản sao Giấy xác nhận do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nơi có cảng trung chuyển cấp (có xác nhận của doanh nghiệp). Nội dung giấy xác nhận, thể hiện các thông tin sau: tên; số đăng ký, quốc gia treo cờ của tàu đánh bắt và tàu vận chuyển; tên loại sản phẩm thủy sản, số lượng, thời gian bốc dỡ, địa điểm bốc dỡ, điều kiện lưu giữ sản phẩm, sản phẩm thủy sản được giữ nguyên trạng, không trải qua các công đoạn nào khác ngoài hoạt động bốc dỡ.”

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/12/2019.

Chi tiết tham khảo tại: https://tongcucthuysan.gov.vn/vi-vn/

Văn Thọ

Ý kiến bạn đọc

Tin khác