Chúc mừng năm mới Xuân Mậu Tuất 2018 (13-02-2018)

Trung tâm Thông tin thủy sản Kính chúc toàn thể các Lãnh đạo, Cán bộ, Người lao động, Toàn thể các bạn đọc năm mới Sức khỏe - Thành công - An khang - Thịnh vượng
Chúc mừng năm mới Xuân Mậu Tuất 2018

CUNG kính mời nhau chén rượu nồng.

CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong.

TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ.

XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng.

VẠN chuyện lo toan thay đổi hết.

SỰ gì bế tắc thảy hanh thông.

NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn.

Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong

Ý kiến bạn đọc

Tin khác