Hội Nghề cá Việt Nam tổng kết công tác năm 2014 (24-11-2014)

Ngày 21/11/2014, tại Hà Nội, Hội Nghề cá Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012 – 2017 và tổng kết công tác hội năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam chủ trì. Đại diện Tổng cục Thủy sản, Phó Tổng cục trưởng Phạm Anh Tuấn đã tham dự Hội nghị.
Hội Nghề cá Việt Nam tổng kết công tác năm 2014

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2014, Hội Nghề cá Việt Nam tiếp tục củng cố, phát triển hệ thống tổ chức Hội, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên và ngư, nông dân, góp phần đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, tham gia thực hiện các chương trình, dự án, tập huấn, chuyển giao công nghệ, tư vấn, phản biện và giám định xã hội, mở rộng hợp tác Quốc tế trong nước. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền, xã hội, tình nghĩa, thi đua khen thưởng và kiểm tra. Bên cạnh đó, Hội còn một số tồn tại và một số việc chưa làm được như: một số tỉnh thành ven biển (5/28 tỉnh) chưa thành lập tỉnh hội. Tổ chức hội từ Trung ương đến địa phương thiếu vững chắc, chưa ổn định, sự phối hợp của các đơn vị trong hệ thống chưa chặt chẽ…

Hội nghị cũng đề ra nhiệm vụ năm 2015, đó là tiếp tục củng cố và phát triển hệ thống tổ chức gắn với củng cố phát triển Hội ở các địa phương, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên nông, ngư dân, phát triển sản xuất kinh doanh, tập huấn chuyển giao công nghệ tư vấn, phản biện xã hội, mở rộng hợp tác quốc tế, thực hiện thông tin tuyên truyền, thi đua khen thưởng... Đại biểu đến từ các tỉnh hội địa phương cũng mong muốn Hội Nghề cá Việt Nam tiếp tục phản ánh chủ trương, chính sách của ngành như triển khai Nghị định 67 đạt hiệu quả, kiến nghị những chính sách liên quan đến nuôi trồng thủy sản, đánh bắt xa bờ…

Anh-1_Hoi-nghe-ca.jpg

                                                                   Ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Phạm Anh Tuấn đánh giá những hoạt động của Hội Nghề cá Việt Nam có ý nghĩa và đóng góp to lớn trong hoạt động của ngành thủy sản năm 2014. Là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, Hội có vai trò quan trọng trong việc xây dựng những quy chế về chính sách tái tạo, khai thác, nuôi trồng nguồn lợi thủy sản. Thời gian tới, Tổng cục Thủy sản mong muốn Hội Nghề cá tiếp tục tham gia nhiều hơn nữa vào các hoạt động của ngành.

Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam Nguyễn Việt Thắng cũng khẳng định: Những kết quả và những việc làm của Hội trong năm 2014 là kết quả đáng ghi nhận, trong đó có sự đóng góp to lớn của các tỉnh hội địa phương. Hội Nghề cá Việt Nam sẽ tiếp thu những ý kiến và kiến nghị lên cơ quan quản lý cấp trên. Đồng thời, phát huy kết quả đã đạt được, năm 2015, Hội sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò tuyên truyền, là cầu nối gắn kết giữa hội viên và các doanh nghiệp, cơ quan quản lý…

Ghi nhận những kết quả đạt được, Hội Nghề cá Việt Nam cũng đã trao bằng khen cho 116 tập thể, 123 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2014.

                                                                                                                                                                                Thu Hiền

 

Ý kiến bạn đọc