Công tác bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản đã được thực hiện đồng bộ tại các địa phương trong năm 2017 (18-01-2018)

Chiều ngày 15/1/2018, tại trụ sở Tổng cục Thủy sản, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản (Tổng cục Thủy sản) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Nguyễn Quang Hùng tham dự và chủ trì Hội nghị.
Công tác bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản đã được thực hiện đồng bộ tại các địa phương trong năm 2017

Năm 2017, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo Bộ, Tổng cục Thủy sản trong lĩnh vực bảo tồn, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, cùng đó là sự hỗ trợ, phối hợp từ các đơn vị trong Tổng cục, Bộ, các địa phương, tổ chức phi chính phủ và các chuyên gia, sự đoàn kết của tập thể cán bộ công chức, đã tạo động lực để Vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong năm qua, Vụ đã tham mưu trình Bộ chỉ đạo các địa phương tăng cường thực hiện các quy định pháp luật về quản lý khu bảo tồn biển; kiểm tra công tác bảo tồn biển tại Khu bảo tồn biển Hòn Mun, Hòn Cau, Phú Quốc, làm việc với các địa phương có các khu bảo tồn biển để đánh giá hiện trạng quản lý và đề xuất biện pháp quản lý phù hợp, đào tạo kiến thức đồng quản lý nghề cho các cán bộ quản lý khu bảo tồn biển Lý Sơn và Chi cục Thủy sản Quảng Ngãi. Cùng đó, Vụ đã tổ chức các hội nghị, diễn đàn bàn giải pháp quản lý hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam tại Đà Nẵng, Khánh Hòa, hội nghị “Đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản” tại Bình Thuận và diễn đàn “Bảo vệ, phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản”…

Công tác tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản đã được triển khai đồng bộ tại các địa phương trên cả nước, nhiều địa phương đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản hàng năm, tập trung tái tạo các loài thủy sản có giá trị kinh tế và các loài cá bản địa quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng. Từng bước huy động được nguồn lực xã hội tham gia công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản. Bên cạnh đó, Vụ đã chỉ đạo các địa phương tăng cường quản lý các hoạt động phóng sinh, thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn các tỉnh, huy động nguồn lực xã hội hóa trong hoạt động phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Vụ cũng đã phối hợp với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tuyên truyền, phổ biến các loài thủy sinh vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại đến các tăng ni, phật tử. Đến nay đã có 30/63 tỉnh tổ chức triển khai Bản ghi nhớ hợp tác với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công tác thả giống phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản, triển khai các hoạt động như tuyên truyền, tập huấn, thả giống phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản vào các dịp như Lễ Vu Lan, Phật Đản. Cùng đó, Vụ đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố (Hà Nội, Tuyên Quang, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk) tổ chức các hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, đã thả khoảng 220.000 con giống các loại, tập trung vào các loài bản địa như: cá chiên, thát lát, cườm, cá bỗng… tuyên truyền đến các tăng ni, phật tử và người dân về ý nghĩa của phóng sinh đối với môi trường sinh thái, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc lựa chọn các giống loài thủy sinh thả ra các thủy vực tự nhiên.

Ngoài ra, Vụ đã tập trung chỉ đạo đơn vị tư vấn, phối hợp với các đơn vị trong Tổng cục chủ động triển khai thực hiện các tiểu dự án: Điều tra tổng thể hiện trạng và biến động đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái ven biển Việt Nam; Điều tra tổng thể hiện trạng và biến động nguồn lợi thủy sản ven biển Việt Nam; Điều tra tổng thể hiện trạng và biến động nguồn lợi thủy sản ven biển Việt Nam. Bên cạnh đó, tổ chức 06 chuyến kiểm tra, giám sát định kỳ kết quả điều tra, giám sát của đơn vị tư vấn. Đối với Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn các loài rùa biển, đã triển khai một số hoạt động thuộc dự án Điều tra đánh giá tác động của hoạt động khai thác thủy sản xa bờ đến quần thể rùa biển ở vùng biển Việt Nam. Về tuyên truyền phổ biến pháp luật, Vụ đã phối hợp với Ban Quản lý khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm tổ chức Chương trình lễ ra quân và hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, ngày Môi trường thế giới và ngày Đại dương Thế giới; phối hợp với các đơn vị truyền thông đưa tin về các hoạt động thả giống phóng sinh, bảo tồn biển, đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản… Ngoài ra, cũng phối hợp với Vụ Pháp chế thanh tra, các đơn vị liên quan tổ chức các đợt thanh, kiểm tra việc thực hiện các văn bản pháp luật liên quan bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Năm 2018, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản sẽ tập trung cao nhất để tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các văn bản hướng dẫn Luật thủy sản, chương trình, đề án, dự án. Đồng thời tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ, bảo tồn và vi phạm về khai thác, vận chuyển, chế biến, tiêu thụ các loài nguy cấp, quý, hiếm; tập trung tham mưu các giải pháp tháo gỡ những tồn tại trong lĩnh vực bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Kết luận chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Nguyễn Quang Hùng biểu dương các cán bộ, công chức của Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản đã chung sức chung lòng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm qua. Tuy nhiên, Phó Tổng cục trưởng đánh giá vẫn còn nhiều nhiệm vụ thực hiện chưa thực sự nổi bật. Năm 2018, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản cần xác định các nhiệm vụ trọng tâm do Tổng cục giao, đồng thời xác định các đơn vị tư vấn chuẩn để thực hiện các nhiệm vụ đó. Tiếp tục tập trung hoàn thành tất cả các dự án đang được triển khai và đảm bảo chất lượng các đề án, dự án phục hồi tái tạo nguồn lợi. Ngoài ra cũng cần tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền phổ biến các hoạt động bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản, cũng như tăng cường phối hợp với các đơn vị, bộ, ngành để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hà Kiều

Ý kiến bạn đọc

Tin khác