Các loài động vật có vú và rùa biển được khôi phục nhờ Đạo luật về các loài có nguy cơ tuyệt chủng (22-01-2019)

Theo một nghiên cứu được công bố ngày 16 tháng 1 trên tạp chí truy cập mở PLOS ONE của Abel Valdivia và các đồng nghiệp thuộc Trung tâm Đa dạng Sinh học ở California, hơn ba phần tư quần thể động vật có vú và rùa biển sau khi được đưa vào danh sách trong Đạo luật về các loài có nguy cơ tuyệt chủng (ESA) đã có sự gia tăng về số lượng.
Các loài động vật có vú và rùa biển được khôi phục nhờ Đạo luật về các loài có nguy cơ tuyệt chủng
Ảnh minh họa

Các phát hiện cho thấy các biện pháp bảo tồn như quản lý loài và các quy định nghề cá phù hợp, ngoài các biện pháp quốc gia và quốc tế khác, dường như đã thành công lớn trong việc thúc đẩy việc phục hồi loài, dẫn đến việc đưa một số loài ra khỏi danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng và tăng số lượng ở hầu hết các quần thể loài.

ESA là một đạo luật môi trường mạnh mẽ bảo vệ các loài thực vật và động vật nguy cấp, và ngày càng nhiều loài sinh vật biển được bảo vệ theo luật này khi nguy cơ tuyệt chủng ở các đại dương đã tăng lên. Tuy nhiên, các phân tích về xu hướng phục hồi cho động vật có vú ở biển và rùa biển sau khi được đưa vào danh sách các loài nguy cấp hiện vẫn còn thiếu. Để giải quyết lỗ hổng kiến ​​thức này, Valdivia và các đồng nghiệp đã thu thập các ước tính về số lượng hàng năm tốt nhất cho quần thể của tất cả 62 loài động vật có vú và rùa biển được liệt kê trong ESA. Các nhà nghiên cứu đã phân tích xu hướng dân số, mức độ thay đổi dân số và tình trạng phục hồi của 23 quần thể đại diện của 14 loài động vật có vú ở biển và 8 quần thể đại diện của 5 loài rùa biển.

Các phát hiện cho thấy 18 (hoặc 78%) quần thể động vật có vú ở biển và 6 (hoặc 75%) quần thể rùa biển tăng đáng kể sau khi được đưa vào ESA. Mặt khác, 2 (hoặc 9%) quần thể động vật có vú ở biển, nhưng không có quần thể rùa biển, đã giảm sau khi được đưa vào danh sách các loài cần bảo vệ trong ESA. Trong khi đó, 3 (hoặc 13%) quần thể động vật có vú ở biển và 2 (hoặc 25%) quần thể rùa biển cho thấy những thay đổi không đáng kể. Nhìn chung, 24 quần thể gia tăng số lượng là từ các loài được liệt kê trong danh sách từ 20 năm trở lên (ví dụ, cá voi khổng lồ, lợn biển và rùa biển). Theo các tác giả, kết quả nhấn mạnh khả năng phục hồi của động vật có vú và rùa biển sau sự suy giảm dân số đáng kể khi các hành động bảo tồn được thực hiện một cách kịp thời và hiệu quả.

HNN (Theo sciencedaily)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác