Các hoạt động được phép thực hiện trong Khu bảo tồn biển và vùng đệm (21-03-2019)

Nghị định 26/2019/NĐ-CP đã được Chính phủ ký ban hành ngày 08/3/2019, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản 2017. Trong đó, Nghị định cho phép thực hiện một số hoạt động trong Khu bảo tồn biển và vùng đệm. 
Các hoạt động được phép thực hiện trong Khu bảo tồn biển và vùng đệm
Ảnh minh họa

(1) Các hoạt động được thực hiện trong “phân khu bảo vệ nghiêm ngặt” bao gồm: Thả phao đánh dấu ranh giới vùng biển; Điều tra, nghiên cứu khoa học sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và chịu sự giám sát của Ban quản lý khu bảo tồn biển; Tuyên truyền, giáo dục môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

(2) Các hoạt động được thực hiện trong “phân khu phục hồi sinh thái” bao gồm: Các hoạt động quy định tại mục (1); và hoạt động Phục hồi, tái tạo các loài động vật, thực vật thủy sinh, hệ sinh thái biển; Hoạt động du lịch sinh thái nhưng không gây tổn hại đến nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái biển; Tàu cá, tàu biển và phương tiện thủy khác được đi qua không gây hại.

(3) Các hoạt động được thực hiện trong “phân khu dịch vụ - hành chính” bao gồm: Các hoạt động quy định tại mục (2); và hoạt động Nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản; Tổ chức hoạt động dịch vụ, du lịch sinh thái; Xây dựng công trình hạ tầng phục vụ hoạt động của Ban quản lý khu bảo tồn biển; công trình phục vụ du lịch sinh thái, nuôi trồng thủy sản.

(4) Các hoạt động được thực hiện trong “vùng đệm” bao gồm: Các hoạt động quy định tại mục (3); và hoạt động Xây dựng công trình cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tất cả các hoạt động (nêu trên) được phép thực hiện trong Khu bảo tồn biển và vùng đệm nhưng phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan và Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển.

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/4/2019

Chi tiết tham khảo: https://tongcucthuysan.gov.vn/vi-vn/

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác