Hội thảo “Hướng dẫn thực hiện quy định và tham vấn kế hoạch hành động thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản nhằm giảm khai thác thủy sản bất hợp pháp” (03-06-2019)

Ngày 31/5/2019, Tổng cục Thủy sản đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) tổ chức Hội thảo “Hướng dẫn thực hiện quy định và tham vấn kế hoạch hành động thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản nhằm giảm khai thác thủy sản bất hợp pháp”.
Hội thảo “Hướng dẫn thực hiện quy định và tham vấn kế hoạch hành động  thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản  nhằm giảm khai thác thủy sản bất hợp pháp”

Ngày 21 tháng 11 năm 2017, Luật Thủy sản 2017 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Ngày 08/3/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 4 năm 2019. Trong đó có quy định về Đồng quản lý trong Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Hội thảo “Hướng dẫn thực hiện quy định và tham vấn kế hoạch hành động thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản nhằm giảm khai thác thủy sản bất hợp pháp” được đánh giá là một Hội thảo rất quan trọng nhằm hướng dẫn các tỉnh thành trên cả nước triển khai thực hiện tốt Đồng quản lý trong Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Hơn 50 đại biểu đến tham dự là các cán bộ và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Chi cục Thủy sản/ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của 11 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Bình Định, Bình Thuận, Thừa Thiên Huế, Kiên Giang, Cà Mau, Hòa Bình, Bắc Kạn, Hà Nội). Cùng đến tham dự còn có đại diện của Ban Quản lý một số khu bảo tồn biển, Viện Nghiên cứu Hải sản, Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn; Hội, Hiệp hội và các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế (như: Hội Nghề cá, Hội Nuôi biển, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản, WWF, IUCN, GIZ, GEF, FAO, ICAFIS) và một số chuyên gia.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tích cực tiếp nhận và chia sẻ thông tin về Đồng quản lý trong Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; Đồng thời, thực hiện tham vấn các bên liên quan về Dự thảo “Kế hoạch hành động thực hiện đồng quản lý nguồn lợi thủy sản Việt Nam”. Kết quả của Hội thảo sẽ đóng góp vào việc thực thi cam kết của Việt Nam đối với Hướng dẫn nghề cá quy mô nhỏ (SSF) do Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO) đã thông qua năm 2015, hướng tới Nghề cá có trách nhiệm và bền vững.

Đến tham luận, đại diện Viện Nghiên cứu Hải sản đã khái quát quản lý nghề cá biển dựa trên tiếp cận hệ sinh thái, giúp các đại biểu hiểu rõ hơn các nội hàm về quản lý nguồn lợi thuỷ sản dựa vào tiếp cận hệ sinh thái (một trong các nguyên tắc hoạt động thuỷ sản quy định tại Luật Thủy sản 2017). Về phía Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản (Tổng cục Thủy sản) đã giới thiệu các quy định pháp luật mới nhất về Đồng quản lý trong Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; Đồng thời, đề cập đến vấn đề Khai thác thuỷ sản bất hợp pháp.

Tại Hội thảo, các đại biểu chia sẻ ý kiến, nhất là đối với bản Dự thảo “Kế hoạch hành động thực hiện đồng quản lý nguồn lợi thủy sản Việt Nam” cũng như việc triển khai thực hiện Đồng quản lý trong Bảo vệ nguồn lợi thủy sản nhằm giảm khai thác thuỷ sản bất hợp pháp. Theo các đại biểu, Kế hoạch hành động thực hiện Đồng quản lý trong Bảo vệ nguồn lợi thủy sản khi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt sẽ thu hút được các nguồn lực, điều phối các nỗ lực từ Trung ương tới địa phương trong việc thực hiện Đồng quản lý, góp phần tăng cường hiệu quả công tác Bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên cả nước.

Đặc biệt, tại Hội thảo, đại diện Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Thuận đã chia sẻ những tâm huyết trong suốt quá trình thực hiện Đồng quản lý Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại tỉnh Bình Thuận; trong đó, nhấn mạnh đến những khó khăn, vướng mắc, bài học kinh nghiệm quý báu rút ra từ thực tế cũng như những kế hoạch trong việc triển khai Đồng quản lý - Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (theo quy định của Luật Thuỷ sản 2017). Bên cạnh đó, các đại biểu của Chi cục Thủy sản Bình Định, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản cũng đã thực hiện bài tham vấn và đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tích cực từ các đại biểu đến tham dự Hội thảo, hướng tới cải thiện việc thực thi và đề xuất chính sách phù hợp thực hiện Đồng quản lý.

Thông qua cuộc Hội thảo, các đại biểu đã hiểu rõ ràng, chính xác hơn về các quy định liên quan đến Đồng quản lý trong Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản theo Luật Thủy sản 2017 và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản 2017. Các kiến nghị, đề xuất của các địa phương sẽ được Tổng cục Thủy sản xem xét, tiếp thu, lồng ghép trong các văn bản sẽ ban hành (liên quan đến việc hướng dẫn thực hiện Đồng quản lý trong Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản) nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác