Triển khai nhiệm vụ Thả giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản (01-03-2019)

Ngày 18/3/1995, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 173-TTg, chính thức lấy ngày 01 tháng 4 hằng năm là Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống, Tổng cục Thủy sản đã gửi công văn cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương để hướng dẫn triển khai nhiệm vụ Tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân dịp Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản 01/4/1959-01/4/2019.
Triển khai nhiệm vụ Thả giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản  nhân Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản
Ảnh minh họa

Theo hướng dẫn này, các Sở NN&PTNT sẽ phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản; Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Tại các tỉnh, tiến hành tổ chức thả bổ sung các loài thủy sản bản địa, nguy cấp, quý, hiếm, có giá trị kinh tế vào các vùng nước tự nhiên. Để thực hiện tốt việc thả giống, các Sở có thể huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành Thủy sản; tại mỗi tỉnh có thể kêu gọi sự ủng hộ của tăng ni, phật tử và cộng đồng dân cư tham gia thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản; từng bước tiến tới xã hội hóa công tác này.

Để giúp Tổng cục Thủy sản có cơ sở tổng kết, đánh giá công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản; Từ đó, có định hướng cho các năm tiếp theo, Tổng cục yêu cầu Sở NN&PTNT các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành thống kê số lượng giống, loài thủy sản thả tái tạo; Báo cáo kết quả triển khai Bản ghi nhớ hợp tác với Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 2018 và kế hoạch triển khai năm 2019. Trong đó, cần cung cấp đầy đủ các số liệu sau: Số lượng giống thả tái tạo nguồn lợi thủy sản từ năm 2012 đến nay; thời điểm thả; địa điểm thả; loài; giai đoạn thả (giống, thương phẩm, bố mẹ); kinh phí (Ngân sách nhà nước, Giáo hội Phật giáo địa phương, nguồn kinh phí khác). Đồng thời, báo cáo kế hoạch thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trong năm 2019 với đầy đủ các thông tin như trên.

Đối với Bản ghi nhớ hợp tác với Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh/thành phố trong lĩnh vực phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản, Tổng cục Thủy sản đề nghị các Sở chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả. Phối hợp với Giáo hội Phật giáo địa phương hướng dẫn người dân và các tăng ni, phật tử thả phóng sinh đúng quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền tới mọi tầng lớp người dân, phổ biến kiến thức và các quy định của pháp luật về bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản: Không phóng sinh các đối tượng thủy sinh vật ngoại lai có hại (tiềm ẩn nguy cơ xâm hại) ra môi trường. Bên cạnh đó, vận động người dân không khai thác, đánh bắt các loài thủy sản ngay sau thời điểm thả giống, phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Đặc biệt là, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc Nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản. Sở NN&PTNT kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Ngăn chặn và chấm dứt tình trạng sử dụng xung điện, chất nổ, ngư cụ cấm, nghề cấm và khai thác các loài trong danh mục cấm; Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác