Ý kến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị "Tổng kết vụ cá Bắc năm 2012-2013, Kế hoạch triển khai vụ cá Nam năm 2013" (25-04-2013)

Toàn văn (Công văn số: 1939 /TB-BNn-VP, ngày 22/4/2013)

 Toàn văn (Công văn số: 1939 /TB-BNn-VP, ngày 22/4/2013)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác