Thông báo số: 6723/TB-BNN-VP ngày 18 tháng 8 năm 2015 Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị Sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 (26-08-2015)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác