Thông báo số: 2325/TB-TCTS-VP ngày 24 tháng 8 năm 2015 Ý kiến kết luận của Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Huy Điền tại cuộc họp giao ban tuần (26-08-2015)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác