Thông báo số: 2423/TB-TCTS-VP ngày 01 tháng 9 năm 2015 Ý kiến kết luận của Tổng cục trưởng Vũ Văn Tám tại cuộc họp giao ban tháng 8 năm 2015 (04-09-2015)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác