Thông báo số: 3306/TB-TCTS-VP ngày 23 tháng 11 năm 2015 Ý kiến kết luận của Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Huy Điền tại cuộc họp giao ban tuần (25-11-2015)

Tài liệu đính kèm

Ý kiến bạn đọc

Tin khác