Thông báo số: 3236/TB-TCTS-VP ngày 16 tháng 11 năm 2015 Ý kiến kết luận của Tổng cục trưởng Vũ Văn Tám tại cuộc họp giao ban tuần (20-11-2015)

Tài liệu đính kèm

Ý kiến bạn đọc

Tin khác