Thông báo số: 9138/TB-BNN-VP ngày 09 tháng 11 năm 2015 Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị bàn giải pháp phát triển thủy sản bền vững khu vực Bắc Trung bộ (12-11-2015)

Xem tại file đính kèm

 

Tài liệu đính kèm

Ý kiến bạn đọc

Tin khác