Thông báo số: 3139/TB-TCTS-VP ngày 04 tháng 11 năm 2015 Ý kiến kết luận của Tổng cục trưởng Vũ Văn Tám tại cuộc họp giao ban tháng 10 năm 2015 (09-11-2015)

Tài liệu đính kèm

Ý kiến bạn đọc

Tin khác