Thông báo số: 2942/TB-TCTS-VP ngày 20 tháng 10 năm 2015 Ý kiến kết luận của Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Huy Điền tại cuộc họp giao ban tuần (23-10-2015)

Tài liệu đính kèm

Ý kiến bạn đọc

Tin khác