Thông báo số: 68/TB-VPCP ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về xử lý các vấn đề liên quan đến việc hải sản chết bất thường tại một số tỉnh ven biển miền Trung (29-04-2016)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác