Công văn số: 3441/BNN-TCTS ngày 02 tháng 5 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT v/v hướng dẫn các biện pháp cấp bách ứng phó với hải sản chết bất thường tại các tỉnh Bắc Trung bộ (03-05-2016)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác