Thông báo số: 204/TB-TCTS-VP ngày 02 tháng 02 năm 2016 Ý kiến kết luận của Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Oai tại Hội nghị Tổng kết công tác Phòng, chống lụt bão và Giảm nhẹ thiên tai chuyên ngành thủy sản năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 (02-03-2016)

Tài liệu đính kèm

Ý kiến bạn đọc

Tin khác