Chi tiết văn bản

Tiêu đề Dự thảo Tờ trình Ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thủy sản 2017
Nội dung Dự thảo Tờ trình Ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thủy sản 2017
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 11/06/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến 25/06/2018
Cơ quan ban hành
Người ký
Loại văn bản Dự thảo văn bản
Tình trạng Đã hết thời gian lấy ý kiến
Đính kèm: 2_%20To%20trinh%20ND%20hd%20Luat%20TS.pdf