Chi tiết văn bản

Tiêu đề Dự thảo Tờ trình Về Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính Trong hoạt động thủy sản
Nội dung Dự thảo Tờ trình Về Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính Trong hoạt động thủy sản
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 11/06/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến 25/06/2018
Cơ quan ban hành
Người ký
Loại văn bản Dự thảo văn bản
Tình trạng Đã hết thời gian lấy ý kiến
Đính kèm: 4_%20To%20trinh%20NDXPVPHC.pdf