Chi tiết văn bản

Tiêu đề Dự thảo 2 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy sản
Nội dung Dự thảo 2 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy sản
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 11/06/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến 25/06/2018
Cơ quan ban hành
Người ký
Loại văn bản Dự thảo văn bản
Tình trạng Đã hết thời gian lấy ý kiến
Đính kèm: 1_%20Du%20thao%20ND%20huong%20dan%20chi%20tiet%20LTS%20-%20WEB%20TCTS_1.pdf