Chi tiết văn bản

Tiêu đề Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản - Yêu cầu kỹ thuật đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Nội dung Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản - Yêu cầu kỹ thuật đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 11/07/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến 10/10/2018
Cơ quan ban hành
Người ký
Loại văn bản Dự thảo văn bản
Tình trạng Đã hết thời gian lấy ý kiến
Đính kèm: DU%20THAO%20QCVN%20NGUYEN%20LIEU%20THUC%20AN%20THUY%20SAN%20-%20V2-TCTS.pdf