Chi tiết văn bản

Tiêu đề Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản - Yêu cầu kỹ thuật đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Nội dung Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản  - Yêu cầu kỹ thuật đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 11/07/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến 10/10/2018
Cơ quan ban hành
Người ký
Loại văn bản Dự thảo văn bản
Tình trạng Đã hết thời gian lấy ý kiến
Đính kèm: DU%20THAO%20QCVN%20THUC%20AN%20BO%20SUNG%20DUNG%20TRONG%20NUOI%20THUY%20SAN-V2-TCTS.pdf