Chi tiết văn bản

Tiêu đề Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
Nội dung

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

Ngày bắt đầu lấy ý kiến 03/08/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến 03/10/2018
Cơ quan ban hành
Người ký
Loại văn bản Dự thảo văn bản
Tình trạng Đã hết thời gian lấy ý kiến
Đính kèm: 30_7_18%20Du%20thao%20thong%20tu%20ve%20BVNL%20Thuy%20san_dang%20web%20TC.doc