Chi tiết văn bản

Tiêu đề Dự thảo Quy định việc ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản, thống kê sản lượng thủy sản qua cảng và nội dung, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác
Nội dung Quy định việc ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản, thống kê sản lượng thủy sản qua cảng và nội dung, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 07/08/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến 06/10/2018
Cơ quan ban hành
Người ký
Loại văn bản Dự thảo văn bản
Tình trạng Đã hết thời gian lấy ý kiến
Đính kèm: Du%20thao%20Thong%20tu%20XN%2C%20CN_01_8_2018%20%28edited%29_1.doc