Chi tiết văn bản

Tiêu đề Dự thảo TCVN 2018 Thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - Lấy mẫu
Nội dung Dự thảo TCVN 2018 Thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - Lấy mẫu
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 26/10/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến 25/12/2018
Cơ quan ban hành
Người ký
Loại văn bản Dự thảo văn bản
Tình trạng Đã hết thời gian lấy ý kiến
Đính kèm: D%20tho%204_26_10_2018_TCVN%20Lay%20mau%20%28Dang%20tai%20website%29.pdf