Chi tiết văn bản

Tiêu đề Dự thảo thuyết minh Đề án "Cấm, hạn chế hoạt động khai thác thủy sản có thời hạn ở vùng biển Việt Nam"
Nội dung

 


Dự thảo thuyết minh Đề án "Cấm, hạn chế hoạt động khai thác thủy sản có thời hạn ở vùng biển Việt Nam"

Ngày bắt đầu lấy ý kiến 18/12/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến 18/02/2019
Cơ quan ban hành
Người ký
Loại văn bản Dự thảo văn bản
Tình trạng Đã hết thời gian lấy ý kiến
Đính kèm: Du%20thao%20TM%2C%20TTr%2C%20QD.rar