Chi tiết văn bản

Tiêu đề Dự thảo TCVN 2018 Thiết bị khai thác thủy sản - Lưới rê đơn- Thông số kích thước cơ bản
Nội dung Dự thảo TCVN 2018 Thiết bị khai thác thủy sản - Lưới rê đơn- Thông số kích thước cơ bản
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/12/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến 31/01/2019
Cơ quan ban hành
Người ký
Loại văn bản Dự thảo văn bản
Tình trạng Đã hết thời gian lấy ý kiến
Đính kèm: DU%20THAO%20TCVN%20_%20LUOI%20RE%20DON.rar