Chi tiết văn bản

Tiêu đề Dự thảo Quyết định về việc Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật vận hành, duy tu, bảo dưỡng tàu cá vỏ thép
Nội dung Dự thảo Quyết định về việc Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật vận hành, duy tu, bảo dưỡng tàu cá vỏ thép
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 31/01/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến 31/03/2019
Cơ quan ban hành
Người ký
Loại văn bản Dự thảo văn bản
Tình trạng Đã hết thời gian lấy ý kiến
Đính kèm: D-tho-tau-v-thep.zip