Chi tiết văn bản

Tiêu đề Dự thảo Chương trình phát triển nuôi tôm bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long
Nội dung Dự thảo Chương trình phát triển nuôi tôm bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với CSIRO - Australia xây dựng Chương trình phát triển nuôi tôm bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long đến 2030. Nội dung Chương trình gồm 06 hợp phần. Đề nghị các tổ chức, cá nhân nghiên cứu nội dung Chương trình và có ý kiến góp ý, thể hiện quan điểm và vấn đề quan tâm, ưu tiên. Mọi ý kiến xin gửi về Tổng cục Thuỷ sản để tổng hợp, hoàn thiện Chương trình.
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/03/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến 30/04/2019
Cơ quan ban hành
Người ký
Loại văn bản Dự thảo văn bản
Tình trạng Đã hết thời gian lấy ý kiến
Đính kèm: Chuong-Trinh-Phat-Trien-Nuoi%20Tom-Ben-Vung-O-DBSCL.rar