Chi tiết văn bản

Tiêu đề Dự thảo Quyết định V/v ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu giám sát tàu cá từ Trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá tại Tổng cục Thủy sản
Nội dung

Dự thảo Quyết định V/v ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu giám sát tàu cá từ Trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá tại Tổng cục Thủy sản

Ngày bắt đầu lấy ý kiến 21/06/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến 26/06/2019
Cơ quan ban hành
Người ký Nguyễn Ngọc Oai
Loại văn bản Dự thảo văn bản
Tình trạng Đã hết thời gian lấy ý kiến
Đính kèm: d%20THAO.pdf