Chi tiết văn bản

Tiêu đề Dự thảo Quy trình "Xử lý dữ liệu giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên vượt qua ranh giới cho phép trên biển"
Nội dung

Dự thảo Quy trình "Xử lý dữ liệu giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên vượt qua ranh giới cho phép trên biển"

Ngày bắt đầu lấy ý kiến 30/07/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến 10/08/2019
Cơ quan ban hành
Người ký
Loại văn bản Dự thảo văn bản
Tình trạng Đã hết thời gian lấy ý kiến
Đính kèm: Du%20thao%20quy%20trinh%20TCTS.rar